Mlady moderator 1

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo v piatok 08.októbra 2021 vzdelávací seminár pre mladých moderátorov v rámci projektu Naše Kysuce 2021. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Šestnásť študentov stredných škôl z Čadce a Kysuckého Nového Mesta sa pod vedením lektorky Gabriely Tomajkovej z RTVS Banská Bystrica zdokonaľovalo v interpretácií moderátorských textov, prehlbovaní techniky verbálneho prejavu ako i v príprave na regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov Kysucký mikrofón.

 O seminári sme sa porozprávali s lektorkou Gabrielou Tomajkovou.

V čom podľa vás spočíva zmysel a prínos tohto vzdelávacieho podujatia?
"Dúfam, že to naozaj bude mať nejaký zmysel a prínos. Snažila som sa, aby pochopili o čom je práca moderátora, aký by moderátor mal byť. Musí mať základný prehľad. Musí byť zvedavý, a mal by byť takou osobnosťou, ktorá z neho bude vyžarovať aj v médiách. Išlo aj o to, aby títo mladí ľudia pochopili, aké dôležite je vedieť komunikovať, vyjadrovať sa, poznať spisovnú slovenčinu, a tú následne používať v bežnom prejave nielen na verejnosti. Na základe toho dokážu potom odpozorovať a zhodnotiť, čo je bulvárna informácia, a čo je informácia, ktorá prináša nejakú hodnotu. Akým spôsobom treba vedieť tieto informácie podať, aby ich poslucháč, divák považoval za dôveryhodné.
Hlavne si myslím, že ich to môže aj nejakým spôsobom kultivovať, pretože reč je teraz naozaj niekde úplne v úzadí. Všetci si píšeme, používame sociálne siete, čo je na jednej strane úplne v poriadku, ale oslabuje nás to a ochromuje, a to práve v komunikácii a v schopnosti dokázať sa vyjadrovať presne, exaktne.
Je dôležité tiež dokázať spracovať informáciu. Pri správach som im vysvetľovala, akým spôsobom sa správa tvorí. Mnoho balastu, ktorý používame v bežnej reči, je vlastne v správach úplne neprijateľný a aj v živote zbytočný. Vedieť sa vyjadriť zrozumiteľne a jasne, je veľmi dôležité, a myslím si, že to pre nich bude dôležité aj v prípade, že sa budú chcieť týmto smerom uberať.
Samozrejme potom tam boli disciplíny, ako moderovanie vlastnej relácie, vedenie rozhovoru. Moderátor sa musí vedieť pýtať, ale musí vedieť aj počúvať. To znamená, že keď počúvam respondenta, dokážem vychádzať z toho, čo mi odpovedá. Viem posúdiť, nakoľko je ten človek, ktorého si pozvem do rádia, televízie zaujímavý, a čo môže poslucháčovi alebo divákovi ponúknuť. Myslím si, že aj takýmto spôsobom podporujeme mladých ľudí v tom, že do budúcna sa učia kriticky myslieť. To dnešnej dobe veľmi chýba .“

Ako hodnotíte účastníkov seminára, aké sú vaše prvé postrehy?
"Som veľmi spokojná. Bola som naozaj nadšená z toho, akí boli zvedaví. Mala som trošku obavu, že sa len chceli uliať zo školy, takže teraz budú len sedieť a pozerať do zeme, alebo do stropu. Snažila som sa seminár viesť interaktívnym spôsobom a prichádzala mi aj spätná väzba od študentov, čo je pre lektora veľmi dôležité, aby mal pocit z dobre vykonanej práce. Bolo dobré, že ich to bavilo, boli aktívni, tvoriví, chceli sa dozvedieť, počúvali.
Svojím správaním vyvrátili mýtus, ktorý sa teraz o mladých ľuďoch prezentuje: že sú povrchní, a že nemajú o nič záujem a že je to stále len trávia čas na mobiloch a tak ďalej. Myslím si že to tak nie je všeobecne, a že to tak neplatí u všetkých a tí ktorí prišli na tento seminár, mi to naozaj potvrdili. Bolo tu množstvo invenčných mladých ľudí, ktorí majú svoje zaujímavé koníčky, názory na život a dokážu to aj
odprezentovať.“

Odporúčanie pre mladých a budúcich moderátorov?
"Aby išli do seba, aby sa nekĺzali po povrchu, snažili sa hľadať pravdu, tú následne sprostredkovať. Aby pre nich nebolo také dôležité to, či pracujú v takom alebo onakom médiu. Mali by robiť vždy to, čo robia, na sto percent. Ísť do hĺbky problémov, aby naozaj boli zvedaví, mali prehľad, počúvali rôzne média, počúvali správy, rozlišovali dôveryhodné informácie, a následne ich potom dokázali sprostredkovať. Je to veľmi dôležité, lebo potom na základe toho, akí budú ďalší moderátori, žurnalisti, taká bude vlastne spoločnosť. To, čo sa oni naučia, čo dokážu spracovať, to potom budú schopní posunúť ďalej. Ja im držím palce, aby zostali hlavne sami sebou, aby sa na nič nehrali, boli úprimní, dôverovali, verili si a hlavne, aby sa stále chceli učiť nové a nové veci.“