Obvodné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

Hviezdoslav skicár

 

V pondelok 10. februára 2020 v Dome kultúry v Čadci, v stredu 12. februára 2020 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a vo štvrtok 13. februára 2020 v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou prebiehali obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA. 

Organizátorom tejto postupovej súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Do obvodných kôl postupujú recitátori – víťazi zo školských kôl /žiaci I. – III. kategórie ZŠ okresu Čadca/. Vo všetkých troch obvodoch spolu recitovalo 122 recitátorov z 27 ZŠ okresu Čadca. Jednotlivé ukážky pozorne sledovali a nakoniec vyhodnotili trojčlenné odborné poroty, v ktorých pracovali skúsení pedagógovia zo základných škôl okresu Čadca. Recitátori z každej kategórie, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postupujú do okresnej súťaže, ktorú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci zorganizuje pre základné školy dňa 10. marca 2020 v Dome kultúry v Čadci.
Pre stredoškolskú mládež sa okresná súťaž uskutoční 12. marca 2020 a súťaž recitačných kolektívov dňa 13. marca 2020 taktiež v Dome kultúry v Čadci.

Z obvodného kola z Čadce do okresnej súťaže postúpili:
Za I. kategóriu v poézii: Karin Bašková, ZŠ M. R. Štefánika Čadca a Bianka Révayová, ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov.
Za II. kategóriu v poézii: Peter Mišún, Gymnázium J. M. Hurbana Čadca /8-ročné/ a Jakub Kulla, ZŠ Čierne – Ústredie.
Za III. kategóriu v poézii: Kristián Polák, ZŠ J. A. Komenského Čadca a Vanesa Zvercová, ZŠ Svrčinovec.
Za I. kategóriu v próze: Samuel Juriga, ZŠ J. A. Komenského Čadca a Natália Tabačárová, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Za II. kategóriu v próze: Lia Potanková, ZŠ Rázusova Čadca a Jakub Pastva, M. R. Štefánika Čadca.
Za III. kategóriu v próze: Iza Karolína Čaková, ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité a Patrícia Kubištová, ZŠ Svrčinovec.

všetci recitátori obvodu Čadca

 

Z obvodného kola z Turzovky do okresnej súťaže postúpili:
Za I. kategóriu v poézii: Dominik Korček, ZŠ ako organizačná zložka Spojenej školy Turzovka a Terézia Cabuková, ZŠ Zákopčie.

 Za II. kategóriu v poézii: Liliana Vaňková, ZŠ ako organizačná zložka Spojenej školy Turzovka a Barbora Balážová, ZŠ s MŠ Makov. 

Za III. kategóriu v poézii: Kamila Kobolková, ZŠ ako organizačná zložka Spojenej školy Turzovka a Kristína Gilániová, Cirkevná ZŠ J. Palárika Raková.
Za I. kategóriu v próze: Alžbeta Melicherová, ZŠ s MŠ Makov a Natália Barčáková, ZŠ Korňa.
Za II. kategóriu v próze: Erika Kužmová, ZŠ Milana Mravca Raková a Nina Belková, ZŠ Korňa.
Za III. kategóriu v próze: Sabina Stuchliková, ZŠ ako organizačná zložka Spojenej školy Turzovka a Adriana Staníková, ZŠ Podvysoká.

Ocenení recitátori obvod Turzovka

 

Z obvodného kola z Krásna nad Kysucou do okresnej súťaže postúpili:
Za I. kategóriu v poézii: Matej Zagrapan, ZŠ Oščadnica – Ústredie a Nina Mačasová, ZŠ s MŠ Stará Bystrica.
Za II. kategóriu v poézii: Veronika Čechová, ZŠ Krásno nad Kysucou a Alžbeta Gilániová, ZŠ Oščadnica – Nižný koniec.
Za III. kategóriu v poézii: Viktória Pechalová, ZŠ Oščadnica – Ústredie a Marián Prievozník, ZŠ s MŠ Stará Bystrica.
Za I. kategóriu v próze: Terézia Matejičková, ZŠ Oščadnica – Ústredie a Simona Holienčiková, ZŠ s MŠ Stará Bystrica.
Za II. kategóriu v próze: Andrej Vajčovec, ZŠ Oščadnica – Ústredie a Frank Faktor, ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka.
Za III. kategóriu v próze: Alžbeta Zárodňanská, ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou a Adela
Gilániová, ZŠ Oščadnica – Ústredie.

Všetci recitátori obvod Krásno nad Kysucou

Všetkým postupujúcim recitátorom blahoželáme a v okresnej súťaži im prajeme veľa úspechov.

 

Božena Slanináková 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci