V dňoch 28. – 29. septembra 2019 zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Lodno už 22. ročník významného kultúrneho podujatia ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktoré má štatút celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov.
Prehliadka bola realizovaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. Partnerom podujatia bola Kysucká kultúrna nadácia Bratislava. Mediálnu podporu zabezpečili Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Regina Banská Bystrica, Rádio Pohoda, Rádio Frontinus, TV RAJ, MY Kysucké noviny, Kysuce a KTV.
Počas víkendu privítalo Lodno tradičnou pohostinnosťou a krásnou rodinnou atmosférou svojich hlavných aktérov – rozprávačov. Na Kysuce pricestovali z rôznych kútov Slovenska /z Liptovského Mikuláša, Poltára, Prešova, Ružomberka, Spišskej Novej Vsi, Šurian, Mojmíroviec, Čane, Pezinka, Záhorskej Vsi, Harichoviec, Markušoviec, Gajár, Košíc, Hincoviec, Domaňoviec, Župčian, Spišského Hrušova, Košíc, Martina, Žiliny, Oščadnice, Ochodnice.../. Svoje pútavé príbehy prezentovali v spisovnom jazyku, ale najmä v hovorovom nárečí, čo prispelo k rôznorodosti a tiež žánrovej pestrosti tohto podujatia.

Ocenení rozprávači na 22. RL

 

V sobotu popoludní, po privítaní a slávnostnom otvorení prehliadky riaditeľkou Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Mgr. Silviou Petrekovou a starostkou obce Lodno Alžbetou Suriakovou, si svoje sily zmeralo 29 dospelých rozprávačov. Hoci ženy boli vo veľkej presile, ani muži sa nedali zahanbiť. K dospelým rozprávačom sa priradili svojou vysokou interpretačnou úrovňou aj 2 detské účastníčky, čo je veľmi potešujúce. Vo viac ako päťhodinovom rozprávačskom maratóne sa odvíjali príbehy jeden za druhým a rozosmievali, či dojímali prítomné publikum. Viacerí rozprávači volili príbehy, ktoré vychádzajú z poznania ľudových zvykov, miestnej histórie alebo reprodukovali zážitky vlastné, či rodinných príslušníkov. Často zaznievali spomienkové návraty do čias detstva a mladosti. Pribudol civilný javiskový prejav, čo signalizuje príchod nových rozprávačov.
Odborné hodnotenie rozprávačských prejavov zastrešovala odborná porota v zložení: predsedníčka - doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. – Katedra etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK Bratislava, členovia: Mgr. Dušan Mikolaj, spisovateľ, novinár, rodák z Lodna a zakladateľ RL, PhDr. Ľubica Moncmanová, odborná pracovníčka Literárneho archívu SNK v Martine a PhDr. Jela Borcovanová, etnografka Martin.
Porota zhodnotila vystúpenia všetkých súťažiacich, udelila ocenenia a vybrala najúspešnejších rozprávačov do nedeľňajšieho galaprogramu.
Pestrý priebeh slávnostného galaprogramu zahájila v nedeľu ráno svätá omša , po ktorej nasledoval odborný seminár súťažiacich s porotou. V popoludňajších hodinách sa zišli hostia a rozprávači, z ktorých tí ocenení odbornou porotou vystúpili v hlavnom programe nesúcom názov „ČO SA V LODNE ŠUŠKÁ...“
V rámci slávnostného vyhlásenia výsledkov bola udelená Cena Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava – POCTA MARTINA KOLEMBUSA.
Udelenie tohto ocenenia vyjadruje úctu jednému z aktívnych spoluzakladateľov Rozprávačského Lodna, poďakovanie za jeho neúnavnú a nezištnú podporu a vytváranie družnej atmosféry počas jednotlivých ročníkov. Pocta Martina Kolembusa je vyjadrením osobitého uznania za dlhodobý aktívny prínos uvedenému celoslovenskému podujatiu.
Zavŕšenie 22. ročníka Rozprávačského Lodna obohatili milým spevom a tancom domáci Detský folklórny súbor LODŇANČEK a Zbojníci z Lupežova z Vysokej nad Kysucou.
Všetkým oceneným rozprávačom srdečne blahoželáme a veríme, že sa na tomto obľúbenom dvojdňovom podujatí s výnimočnou rodinnou atmosférou stretneme opäť o rok.


Božena Slanináková

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

 

Výsledková listina 22. ročníka Rozprávačského Lodna:

Cena Martina Kolembusa - Cena Kysuckej kultúrnej nadácie:
- Antonín Jedlička (Pezinok) – za dlhodobé zásluhy skvalitňovania RL

Finančné ceny obce Lodno:
- Božena Ďurišová (Liptovská Kokava) - za humánne posolstvo témy rozprávania
- Viera Gašincová (Ochodnica) - za pútavé rozprávanie zo života
- Ján Dračka (Markušovce) - za úsmevný pohľad na školskú výchovu v minulosti
- Mária Germušková (Župčany) – za presvedčivé vyrozprávanie spomienok
- Veronika Berkyová (Poltár) - za pôsobivé prerozprávanie vojnovej témy
- Agnesa Šutyová (Spišský Hrušov) – za vyvážený rozprávačský prejav
- Ladislav Jurík (Dolné Vestenice) – za spontánny prejav a výber témy
- Helena Spišáková (Čaňa) - za objavnosť výberu témy

Finančné ceny Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci:
- Peter Lapšanský (Domaňovce) – za výborné scénické stvárnenie vyrozprávaných príbehov
- Jakub Badrna (Zohor) – za výborný vstup na RL

Vecná cena obce Lodno:
- Agnesa Priehodová (Oščadnica) – za udržiavanie nárečia

Vecné ceny detským účastníkom RL udelené Úniou žien Slovenska:
- Natália Havlíčková (Gajary) – za tvorivé nadviazanie na rozprávačskú tradíciu
- Alžbeta Kováčová (Kalinovo) – za priblíženie slovesnej kultúry mládeže