V mesiaci marci sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnili okresné kolá postupovej súťažnej prehliadky 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorá je prezentáciou umeleckého prednesu poézie a prózy. V kysuckom regióne je táto súťaž pomenovaná veľmi výstižným názvom- KRÁSA SLOVA. Hlavným organizátorom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a spoluorganizátormi sú Centrum voľného času v Čadci a Dom kultúry v Čadci.
12. marca 2019 sa prišli do Domu kultúry v Čadci prezentovať so svojimi ukážkami recitátori I. – III. kategórie /žiaci základných škôl okresu Čadca/, spolu 38 recitátorov z 18 škôl okresu Čadca, z toho 2 recitátorky s priamym postupom do okresného kola, ktoré sa v r. 2018 zúčastnili krajskej súťaže a nezmenili vekovú súťažnú kategóriu. Do okresného kola postúpili prví dvaja recitátori zo všetkých troch obvodov – z Čadce, Krásna nad Kysucou a Turzovky.
14. marca 2019 sa v Dome kultúry v Čadci predstavilo 26 recitátorských talentov IV. kategórie /študenti stredných škôl/ zo všetkých 8 stredných škôl okresu Čadca a taktiež máme každoročne zastúpenú i V. kategóriu /dospelí nad 20 rokov/. V tejto kategórii sa predstavilo 6 recitátoriek – najstaršou z nich bola 80-ročná dáma Rozália Janešíková z Turzovky.
15. marca 2019 sa konala v Dome kultúry v Čadci aj regionálna súťaž detských recitačných kolektívov a divadiel poézie, ktorá nesie názov SLOVÁ, HRA A MY a je neoddeliteľnou súčasťou 65. Hviezdoslavovho Kubína. Predstavili sa 3 kolektívy /DRK Potvorky a Priatelia múz z Turzovky a Slniečka z Vysokej nad Kysucou/.
Jednotlivé prednesy a kolektívy počas troch dní pozorne sledovali a hodnotili odborné poroty zložené z vybraných pedagógov základných a stredných škôl a ZUŠ.

srdečná atmosféra

 

Na krajskej súťaži budú okres Čadca reprezentovať:
V I. kategórii v prednese poézie získala 1. miesto Leonie SOJKOVÁ zo ZŠ Krásno nad Kysucou a za prózu si odniesla víťazstvo Magdaléna FROLLOVÁ zo ZŠ Turzovka.
V II. kategórii za poéziu zvíťazila Viktória KONTRÍKOVÁ zo ZŠ M. R. Štefánika Čadca
a za prózu Matej KOVÁČ zo ZŠ Krásno nad Kysucou
V III. kategórii v poézii získala prvenstvo Sandra PALÁRIKOVÁ zo ZŠ Milana Mravca Raková a v próze zvíťazila Soňa RYBOŇOVÁ zo ZŠ Oščadnica – Ústredie.
V IV. kategórii získali 1. miesto v prednese poézie Veronika PIŠTEKOVÁ z Gymnázia
J. M. Hurbana Čadca a v prednese prózy Valéria JANEŠÍKOVÁ z Gymnázia Turzovka.
V V. kategórii v poézii 1. miesto obsadila za okres Čadca Anna KALUŽNÁ zo Starej Bystrice a za okres Kysucké Nové Mesto Dana SOBOLOVÁ z Kysuckého Nového Mesta.
V tejto kategórii v próze odborná porota 1. miesto neudelila.
V kategórii recitačných kolektívov a divadiel poézie postupujú na krajskú súťaž 2 kolektívy – DRK Potvorky a Priatelia múz z Turzovky.

3. apríla 2019 zavŕšili okresnú súťaž 65. Hviezdoslavovho Kubína i recitátori IV. kategórie
/stredoškolská mládež/ za okres Kysucké Nové Mesto, ktorí sa predstavili so svojimi ukážkami v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste.
Odborná porota udelila 1. miesto v prednese poézie Kataríne ČANECKEJ z Gymnázia Kysucké Nové Mesto a v prednese prózy Natálii KNAPCOVEJ zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií Kysucké Nové Mesto.
Odborná porota v prednese prózy odporúčila na postup na krajskú prehliadku i recitátorku Emu PONECHALOVÚ z Gymnázia Kysucké Nové Mesto.
Víťazom všetkých kategórií i obidvom kolektívom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentovaní kysuckého regiónu na krajskej súťaži Vajanského Martin, ktorá sa uskutoční 2., 3. – 6. mája 2019 v Martine.

 
Božena Slanináková
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci