V dňoch 9. – 10. júna 2018 pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Lodno už 21. ročník veľmi obľúbeného kultúrneho podujatia ROZPRÁVAČSKE LODNO, ktoré má štatút celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov.
Prehliadku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj. Partnerom podujatia bola Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, mediálnu podporu zabezpečili RTVS, Rádio Regina, Rádio Pohoda, TV Raj, KTV, Rádio Frontinus, MY Kysucké noviny a Týždenník Kysuce.
Súťažná prehliadka ROZPRÁVAČSKÉ LODNO počas tohto ročníka privítala 32 dospelých a 5 detských rozprávačov
z rôznych regiónov Slovenska /z Liptovského Mikuláša, Poltára, Prešova, Ružomberka, Spišskej Novej Vsi, Gajár, Pezinka, Šurian, Liptovskej Kokavy, Domaňoviec, Dolného Kubína, Považskej Bystrice, Spišského Hrušova, Mojmíroviec, Žiliny, Kysúc.../, ktorí svoje pútavé príbehy prezentovali v spisovnom jazyku i nárečí, čo prispelo k rôznorodosti a tiež žánrovej pestrosti tohto podujatia.
Dvojdňový rozprávačský maratón sa začal v sobotu slávnostným otvorením prehliadky a privítaním súťažiacich i hostí starostkou obce Lodno Alžbetou Suriakovou a riaditeľkou Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Mgr. Silviou Petrekovou. Program pokračoval prezentáciou prihlásených súťažiacich do neskorých večerných hodín. Ich zaujímavé, veselé i vážne príbehy hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka – doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. – Katedra etnológie
a muzeológie Filozofickej fakulty UK Bratislava, členovia – Mgr. Dušan Mikolaj, spisovateľ, novinár, rodák z Lodna
a zakladateľ RL, PhDr. Ľubica Moncmanová, odborná pracovníčka Literárneho archívu SNK v Martine, PhDr. Jela Borcovanová, odborníčka na etnografiu a muzeológiu z Martina, PhDr. Jozef Beňovský, zástupca SAV v Bratislave. Porota zhodnotila vystúpenia všetkých súťažiacich, udelila ocenenia a vybrala najúspešnejších rozprávačov do nedeľňajšieho galaprogramu.

DSCN7172a


Pestrý priebeh slávnostného galaprogramu zahájila v nedeľu ráno svätá omša, po ktorej nasledoval odborný seminár súťažiacich s porotou. V popoludňajších hodinách sa zišli hostia, početné publikum a rozprávači, z ktorých tí ocenení odbornou porotou vystúpili na hlavnom programe nesúcom tento rok názov „USTAVIČNE ŽIVÁ REČ“. V rámci slávnostného vyhodnotenia podujatia bola udelená Cena Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava – POCTA MARTINA KOLEMBUSA.
Udelenie tohto ocenenia vyjadruje úctu jednému z aktívnych spoluzakladateľov Rozprávačského Lodna, poďakovanie za jeho neúnavnú a nezištnú podporu a vytváranie družnej atmosféry počas jednotlivých ročníkov. Pocta Martina Kolembusa je vyjadrením osobitého uznania za dlhodobý aktívny prínos rozprávačskému podujatiu, za podporu a rozvíjanie rozprávačstva ako tradičnej tvorivosti a za reflektovanie jeho podnetných odkazov v prítomnosti.
Zavŕšenie 21. ročníka Rozprávačského Lodna obohatili milým spevom a tancom Detský folklórny súbor LODŇANČEK
z Lodna a ĽH Capkovci zo Skalitého.

Všetkým oceneným rozprávačom srdečne blahoželáme a veríme, že sa na tomto obľúbenom podujatí s výnimočnou rodinnou atmosférou stretneme opäť o rok.

Božena Slanináková
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

___________________________________________________________________________

Výsledky 21. ročníka RL:

Pocta Martina Kolembusa – Ocenenie Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava:
Anna Volčková (Hincovce)

Finančné ceny Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci
Helena Spišáková (Čaňa) - za kultivovaný rozprávačský prejav
Mária Caunerová (Kostolište) - za tvorivý dramaturgický nápad

Finančné ceny obce Lodno
Jozef Pták (Pezinok) - za úsmevný pohľad na starnutie
Peter Lapšanský(Domaňovce) - za tvorivú nadväznosť na tradičné
veršovníctvo
Antonín Jedlička (Pezinok) - za pripomenutie odkazu M. Mlsnu
Ladislav Jurík (Dolné Vestenice) - za úspešný vstup na prehliadku RL
Agnesa Priehodová (Oščadnica) - za ironický pohľad na socializáciu
Viera Masaryková (Kysucký Lieskovec) - za autentický príbeh o ľudskosti
Anna Sládkovičová (Šurany) - za precítenú interpretáciu príbehu
o podobách lásky
Božena Ďurišová (Liptovská Kokava) - za vyvážený rozprávačský prejav

Vecná cena obce Lodno
Františka Spustová (Gajary) - za dlhoročný osobnostný prínos k RL

Ocenenia detským účastníkom RL udeľované Úniou žien Slovenska
Porota navrhla udeliť vecné ceny detským rozprávačom:
Andrea Hoghová (Poltár)
Lívia Pečalková (Lodno)
Natália Havličková (Gajary)
Lea Hazuchová (Kalinovo)
Alžbeta Kováčová (Poltár)

KKS v Čadci