Vážení priatelia, srdečne vás pozývame na X. ročník jedinečného VEČERA VĎAKY. Príďte podporiť dobrú vec. V mene všetkých organizátorov vám ďakujeme.

Večer vďaky 1