Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Lodno pripravujú v dňoch 9. – 10. júna 2018 /sobota, nedeľa/ v Kultúrnom dome v Lodne už XXI. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov známej pod názvom ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
Na prehliadku sa súťažne prihlasujú v hojnom počte rozprávači z rôznych kútov Slovenska a v ostatnom období sa prichádzajú pohostinne predstaviť aj detskí rozprávači, čo je veľmi potešiteľné.
Poslaním prehliadky je odborne, spolupatrične, metodicky i dokumentačne podporovať, rozvíjať, zaznamenávať a uchovávať estetické čaro, poznávacie a umelecké hodnoty pôvodného rozprávačstva, uchovávať krásu a pestrosť slovenskej reči a citlivo ju rozvíjať vo vlastnom ústnom podaní. Súťažiaci môžu rozprávať v slovenskom jazyku, hovorovej reči alebo v nárečí, aby sa im umožnilo čo najlepšie prejaviť svoje rozprávačské schopnosti.
V sobotu v popoludňajších hodinách sa predstavia pred odbornou porotou všetci zúčastnení rozprávači, z ktorých porota vyberie a ocení tých najlepších a tí sa predstavia verejnosti v nedeľňajšom galaprograme.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o hovorené slovo, aby sa do súťaže prihlásili a prišli nám porozprávať svoje príbehy, či už prežité, vypočuté, odpozorované alebo vymyslené.

Bližšie informácie o tomto podujatí sú uvedené na webovej stránke
www.kulturnekysuce.sk v propozíciách súťaže v sekcii propozície a prihlášky.

Zároveň pozývame širokú verejnosť, priaznivcov hovoreného slova, aby si prišli vypočuť zaujímavé príbehy v podaní najlepších rozprávačov a pokochať sa čarovnou krásou prírody do malebnej obce Lodno.

Božena Slanináková
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci