Posledný aprílový týždeň na Kysuciach už tradične patrí oslave ochotníckeho divadla – Palárikovej Rakovej, ktorá sa koná na počesť rodáka z Rakovej – Jána Palárika, významného slovenského dejateľa, dramatika, katolíckeho kňaza, novinára
a politika.
V dňoch 23. – 27. apríla 2018 sa uskutočnil 51. ročník tejto národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, v rámci ktorého sa divákom v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej a v Dome kultúry v Čadci predstavilo mnoho zanietených ochotníckych divadelných umelcov z celého Slovenska. Na prvom ročníku novej polstoročnice nechýbali ani domáci umelci.

Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia sú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, mesto Čadca a obec Raková. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporil
i Žilinský samosprávny kraj.

Aj v tomto roku nás svojím tlkotom zvolávalo červené srdce s divadelnou maskou – symbol Palárikovej Rakovej, ktorého autorom je významný kysucký rodák akad. mal. Ondrej Zimka. Počas kysuckého divadelného týždňa sa odprezentovalo 10 divadelných súborov, ktoré odohrali spolu 9 pohostinných a 5 súťažných predstavení.

1. miesto MEDZIBRODSKÉ KOČOVNÉ DIVADLOo.z. Medzibrod


Do súťažnej časti 51. Palárikovej Rakovej sa prihlásila desiatka ochotníckych divadelných súborov, z ktorých výberová porota v zložení: Anton Šulík, Peter Kozák, Magdaléna Hacková, Jozefína Poláčiková, Rudolf Vitos, Stanislav Grečmal
a Ľudovít Kováčik vybrala päť – Divadlo COMMEDIA Poprad, Ochotnícky divadelný súbor Strečno, Medzibrodské kočovné divadlo, o. z., Medzibrod, Divadelný súbor RAMPA pri Mestskom kultúrno-športovom stredisku Kysucké Nové Mesto
a Divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. Potočára a Dome kultúry v Čadci.
Súťažné predstavenia od stredy do piatka pozorne sledovala a hodnotila odborná porota, ktorú tvorili: predseda Anton Šulík, divadelný režisér a riaditeľ Mestské divadlo Žilina a členovia: Róbert Mankovecký, dramaturg, SKD Martin, Peter Kováč, dramaturg, Akadémia umení Banská Bystrica, Jaroslav Valek, scénograf a riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND, Bratislava a Matúš Bachynec, divadelný režisér z Bojníc. Súťažné predstavenia pozorným okom sledovala
a hodnotila aj porota mladých, ktorú tvorili študenti z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci pod odborným vedením lektorky Lenky Bytčánkovej.

Súčasťou festivalu boli aj sprievodné podujatia:
- tematická výstava z archívu KKS v Čadci mapujúca jubilejnú 50. Palárikovu Rakovú s názvom „Spomienka na
50. Palárikovu Rakovú“,
- výstava výtvarných prác detí zo ZUŠ J. Potočára a ZUŠ na ul. M. R. Štefánika v Čadci – „Divadelné masky“,
- výstava kníh a dokumentov z fondu Kysuckej knižnice v Čadci „Ján Palárik a Palárikova Raková“,
- výstava výtvarných prác detí z MŠ a ZŠ pri CVČ Raková „Ja a divadlo“,
- jedinečný rozprávkový príbeh o akrobatke Pinke v podaní bábkoherečky Ivety Liptákovej „Cirkus Pinka“
Pozvania verejnosti na 51. Palárikovu Rakovú sa ujali aj členovia Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA a to formou veselého sprievodu divadelníkov mestom.
Predstavenia a sprievodné podujatia organizované v rámci festivalu si pozrelo 5 150 divákov.

Vzácnymi hosťami Palárikovej Rakovej sú každoročne krajanské divadelné súbory zo srbskej Vojvodiny. Tento ročník obohatili svojou prítomnosťou a predstavením „Zámka
škripí“ členovia Ochotníckeho divadla Kultúrne centrum Kysáč – víťaz festivalu DIDA PIVNICA 2017. S týmto festivalom má KKS v Čadci uzatvorené MEMORANDUM o spolupráci, vďaka ktorému vždy v apríli veľmi radi privítame našich krajanov v kysuckom regióne.
Počas slávnostného otvorenia 51. ročníka prehliadky v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej udelila riaditeľka KKS
v Čadci a riaditeľka festivalu Silvia Petreková „Ocenenie Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu divadlu“ Divadelnému súboru Jána Chalupku mesta Brezno pri príležitosti 95. výročia založenia súboru.
Jednotlivé dni sa niesli v srdečnej i slnečnej priateľskej atmosfére v meste Čadca i v obci Raková. Pomyselnú bodku za
51. ročníkom Palárikovej Rakovej dalo počas slávnostného vyhlásenia výsledkov predstavenie DOBRO v podaní hercov Divadla Andreja Bagara v Nitre. Autor inscenácie Laco Kerata prišiel osobne pozdraviť Palárikovu Rakovú.

Podujatie svojou prítomnosťou podporili a prítomných divákov aj umelcov pozdravili: predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, primátor mesta Čadca Milan Gura, starosta obce Raková Anton Heglas, predseda ÚSŽZ Ján Varšo, ÚSŽZ Milina Sklabinski, vedúca delegácie krajanov zo srbskej Vojvodiny Andrea Merníková, výkonný tajomník združenia Životnými cestami Jána Palárika Miroslav Mareček, primátori miest, starostovia obcí, riaditelia kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ďalší predstavitelia verejného, kultúrneho a spoločenského života a širokej verejnosti.

Víťazom 51. ročníka PALÁRIKOVEJ RAKOVEJ sa stalo Medzibrodské kočovné divadlo z Medzibrodu, na 2. mieste sa umiestnilo Divadlo COMMEDIA Poprad a 3. miesto obsadil Divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. POTOČÁRA a Dome kultúry
v Čadci. (kompletná VÝSLEDKOVÁ LISTINA na konci TS).

Naše poďakovanie patrí všetkým partnerom a spoluorganizátorom za spoluprácu pri príprave a realizácii 51. Palárikovej Rakovej. Za finančnú podporu ďakujeme Fondu na podporu umenia a Žilinskému samosprávnemu kraju, za mediálnu podporu: TASR, RTVS, Týždenníku KYSUCE, MY Kysucké noviny, Rádiu Lumen, Rádiu Frontinus, TES Media s. r. o., KTV, TV Raj a Rádiu Pohoda.

Ďakujeme všetkým prítomným divadelníkom, divákom i odborníkom zo sveta divadla, ktorí k nám počas jednotlivých dní zavítali. Veríme, že tento jedinečný týždeň priniesol radosť priaznivcom divadelného umenia a že sa opäť o rok stretneme už pri 52. ročníku Palárikovej Rakovej.

Kolektív Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci

 


Výsledková listina 51. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby
(23.–27.apríl 2018, DK Čadca a KD J. Palárika Raková)

Odborná porota v zložení: Anton Šulík – predseda, Peter Kováč, Róbert Mankovecký, Jaroslav Valek a Matúš Bachynec rozhodla u d e l i ť :

KOLEKTÍVNE CENY:
1. miesto – diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková získava MEDZIBRODSKÉ KOČOVNÉ DIVADLO, O.Z., MEDZIBROD za inscenáciu hry Jozefa Mokoša: JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFA

2. miesto – diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu mesta Čadca získava DIVADLO COMMEDIA POPRAD za inscenáciu hry Martina Porubjaka a Vlada Benka: DON QUICHOT A SANCHO PANZA

3. miesto – diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci získava DIVADELNÝ SÚBOR EVA PRI ZUŠ J. POTOČÁRA A DOME KULTÚRY V ČADCI za inscenáciu hry Mila Urbana: SVEDOMIE

INDIVIDUÁLNE CENY:

- Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu starostu obce Raková za ženský herecký výkon KATARÍNE KOVAČÍKOVEJ za stvárnenie postavy MATKY v inscenácii Júliusa Barč – Ivana: MATKA
- Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu primátora mesta Čadca za mužský herecký výkon MICHALOVI NOVÁKOVI za stvárnenie postavy SANCHA PANZU v inscenácii Martina Porubjaka a Vlada Benka: DON QUICHOT
A SANCHO PANZA
- Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu riaditeľky Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci za kolektívny herecký výkon OCHOTNÍCKEMU DIVADELNÉMU SÚBORU STREČNO za divadelnú inscenáciu Štefana Králika: MOZOĽOVCI

CENU KYSUCKEJ KULTÚRNEJ NADÁCIE BRATISLAVA na návrh poroty mladého diváka získava OCHOTNÍCKY DIVADELNÝ SÚBOR STREČNO za inscenáciu hry Štefana Králika: MOZOĽOVCI

OCENENIE KKS V ČADCI ZA TVORIVÝ PRÍNOS SLOVENSKÉMU OCHOTNÍCKEMU DIVADLU
- Diplom, zlatú medailu Jána Palárika, vecný dar DIVADELNÉMU SÚBORU JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO pri príležitosti 95. výročia založenia súboru

MIMORIADNE OCENENIE KKS V ČADCI ZA ESTETICKY NAJHODNOTNEJŠIU INSCENÁCIU DIVADELNEJ PREHLIADKY:
- OCHOTNÍCKEMU DIVADLU KULTÚRNE CENTRUMU KYSÁČ SRBSKO za inscenáciu hry Vladimíra Hurbana Vladimírova: ZÁMKA ŠKRIPÍ

DIPLOM ZA ÚČASŤ:
- DIVADELNÉMU SÚBORU RAMPA PRI MESTSKOM KULTÚRNO-ŠPORTOVOM STREDISKU KYSUCKÉ NOVÉ MESTO za inscenáciu hry Júliusa Barč – Ivana: MATKA
- OCHOTNÍCKEMU DIVADELNÉMU SÚBORU STREČNO za inscenáciu hry Štefana Králika: MOZOĽOVCI