Dňa 6. októbra 2017 sa v prednáškových priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci uskutočnil seminár pre mladých moderátorov amatérov. Usporiadalo ho Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci. Na seminári sa stretlo takmer 30 študentov stredných škôl i pedagógov, ktorí sa venujú príprave študentov na súťaž v moderovaní – Kysucký mikrofón.

Účastnici seminára pre moderátorov

Seminár lektorovala pani Gabriela Tomajková, moderátorka a redaktorka Rozhlasu a televízie Slovenska Banská Bystrica.
Obsahovou náplňou seminára bol rozbor jednotlivých oblastí, týkajúcich sa moderovania a rétoriky /jazykové prostriedky, hlasové prostriedky, pohybové prvky, gestikulácia, mimika tváre, správne dýchanie, očný kontakt atď./. Lektorka veľmi pútavým spôsobom podrobne vysvetlila všetky disciplíny, ktoré bude odborná porota hodnotiť na regionálnej súťažnej prehliadke Kysucký mikrofón 2017 /spravodajský text, reklamný text, rozhovor so zaujímavým človekom a vlastná samostatná relácia/. Študenti mali možnosť priamo na seminári si vyskúšať všetky súťažné disciplíny.
Seminár bol nepochybne veľkým prínosom pre študentov, ktorí sa zúčastnia regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov amatérov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2017 a získané vedomosti a poznatky využijú práve pri príprave na spomínanú súťaž.

Božena Slanináková
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci