V dňoch 10. a 11. marca 2016 sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnilo okresné kolo postupovej súťaže 62. Hviezdoslavov Kubín, ktorá je prezentáciou umeleckého prednesu poézie a prózy. V kysuckom regióne je známa pod názvom KRÁSA SLOVA. Hlavným organizátorom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a spoluorganizátormi sú Centrum voľného času v Čadci a KIC- mesta Čadca.

Počas dopoludňajších hodín v prvom dni sa predstavili súťažiaci I. - III. kategórie, spolu 41 recitátorov z 21 základných škôl okresu Čadca. Do tohto kola postúpili prví dvaja recitátori z obvodných kôl z Krásna nad Kysucou, Turzovky a Čadce. Druhý deň súťažilo 18 recitátorov IV. kategórie (študenti stredných škôl) a 6 súťažiacich V. kategórie (vysokoškolská mládež a ostatní občania nad 20 rokov).

Spolu sa teda predstavilo 65 recitátorov - jednotlivcov. Súčasťou 62. Hviezdoslavovho Kubína je aj súťaž detských recitačných kolektívov a divadiel poézie, ktorá nesie názov SLOVÁ, HRA A MY. Predstavili sa nám ďalšie talentované deti: Detský recitačný kolektív pri ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou, ktorý pracuje pod vedením Janky Jurčovej a Detský recitačný kolektív Priatelia múz pri ZŠ Turzovka pod vedením Evy Dodekovej.

 Jednotlivé prednesy počas dvoch dní pozorne sledovali a hodnotili odborné poroty zložené z vybraných pedagógov základných a stredných škôl.

  •  V I. kategórii v prednese poézie získala 1. miesto Sofia Kubicová zo ZŠ Krásno nad Kysucou – Ústredie a za prózu si odniesol víťazstvo Jakub Pastva zo ZŠ M. R. Štefánika Čadca.
  •  V II. kategórii za poéziu zvíťazila Sára Ozaňáková zo ZŠ Oščadnica – Ústredie a za prózu Soňa Ryboňová zo ZŠ Oščadnica – Ústredie.
  •  V III. kategórii v poézii získala prvenstvo Laura Gajdičiarová zo ZŠ Turzovka a v próze zvíťazila Sára Brehovská zo ZŠ s MŠ Stará Bystrica.
  •  V IV. kategórii získali l. miesto v prednese poézie Romana Sihlovcová z Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci a v prednese prózy Kristína Hozáková z Obchodnej  akadémie D. M. Janotu v Čadci.
  •  V V. kategórii v poézii 1. miesto obsadila Eva Houštecká z Čadce a v próze zvíťazila Rozália Janešíková z Turzovky.

Víťazi z každej kategórie za okres Čadca a Detský recitačný kolektív Priatelia múz z Turzovky postupujú na krajskú súťaž VAJANSKÉHO MARTIN do Martina, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 4. mája 2016.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentovaní kysuckého regiónu na krajskej súťaži. Ďakujeme všetkým recitátorom, pedagógom i rodičom, ktorí sa svojim deťom v tomto smere venujú.

Božena Slanináková

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

  ocenen_recittori_i.ii._a_iii._kategrie.jpg

ocenen_recittori_iv._a_v._kategrie_a_drk_priatelia_mz_z_turzovky.jpg

 vazky_i.ii._a_iii.kategrie.jpg

vazky_iv._a_v._kategrie.jpg