Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa i tento rok zúčastnilo s vybranými kysuckými recitátormi na celoslovenskej súťaži v prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA. Podujatie sa uskutočnilo 27. novembra 2015 v Divadle B. S. Timravy v Lučenci a jeho organizátorom bol Mestský úrad Lučenec.

 Za Žilinský kraj mal najväčšie zastúpenie kysucký región - zúčastnili sa štyria recitátori za kategórie I., III. a V. aj s pedagogickým doprovodom - a jedna recitátorka zastupovala región Liptov. Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 56 recitátorov z celého Slovenska.        

 Foto: Eva Dodeková                                                                 kysuck_recittori_na_timravinej_studnike_v_luenci.jpg

Za I. kategóriu súťažila Aneta Kopásková zo ZŠ s MŠ Čierne- Vyšný koniec, za III. kategóriu Valéria Janešíková zo ZŠ Turzovka a V. kategóriu zastupovali dvaja dospelí recitátori Michal Pavlík z Čadce, ktorý získal v súťaži krásne 2. miesto a Rozália Janešíková z Turzovky získala mimoriadne ocenenie.

Kysuckí recitátori i vďaka tejto súťaži získali nové skúsenosti a zážitky.
Veríme, že v budúcnosti do Timravinho rodného kraja opäť zavítame.

 

Božena Slanináková
manažér pre umelecké slovo,
divadlo detí a dospelých