Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých VAJANSKÉHO MARTIN 2015 sa v rámci 61. ročníka Hviezdoslavovho Kubína konalo v dňoch 27. - 29. apríla 2015. Organizátorom súťažnej prehliadky bolo Turčianske kultúrne stredisko v Martine, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, recitátori a kolektívy sa predstavili v krásnom prostredí Národnej dvorany Literárneho múzea SNK v Martine a Národného domu Slovenského komorného divadla v Martine.

vpravo-_dana_sobolov_1.miesto-v.kategria_pozia.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vpravo- Dana Sobolová, 1.miesto-V.kategória poézia

Región Kysúc na tejto prehliadke zastupovali víťazi okresných kôl v prednese poézie i prózy za okres Čadca a Kysucké Nové Mesto vo všetkých kategóriách - I. až III. kategória - žiaci základných škôl, IV. kategória - študenti stredných škôl a V. kategória - dospelí nad 20 rokov. V oboch kategóriách recitačných kolektívov a divadiel poézie (s priemerným vekom do 15 a nad 15 rokov) reprezentovali kysucký región detský recitačný kolektív PRIATELIA MÚZ zo ZŠ Turzovka a divadlo poézie pri Detskom a mládežníckom divadelnom súbore EVA Čadca.
V silnej konkurencii recitátorov získali kysuckí interpreti poézie a prózy nasledovné ocenenia:
1. miesto a nomináciu na Hviezdoslavov Kubín v III. kategórii prednesu poézie získala Marianna PLOŠTICOVÁ zo ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto.
3. miesto si vyrecitovala Miriam SLEZÁKOVÁ z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci v IV. kategórii v prednese poézie.
2. miesto v IV. kategórii v prednese prózy si odniesol Matúš NAGY, taktiež z Gymnázia J.M.Hurbana v Čadci.
1.miesto s nomináciou na Hviezdoslavov Kubín získala Dana SOBOLOVÁ z Kysuckého Nového Mesta v V. kategórii v prednese poézie.
Detský recitačný kolektív PRIATELIA MÚZ pri ZŠ Turzovka získal v kategórii detských recitačných kolektívov 2. miesto.
Kysucké kultúrne stredisko V Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, srdečne blahoželá všetkým oceneným a víťazom, ktorým praje veľa úspechov pri reprezentácii Kysúc na celoštátnej prehliadke HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2015, na ktorej sa víťazi krajských kôl predstavia v dňoch 18. - 21. júna 2015 v Dolnom Kubíne.

                                              Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

 vpravo-Marianna Plošticová,1.miesto - III. kategória poéziavpravo-marianna_ploticov1.miesto_-_iii._kategria_pozia.jpg