Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo už 7. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov Sárova Bystrica, ktorú na Kysuciach poznáme pod názvom KYSUCKÝ MIKROFÓN.  Prehliadka sa uskutočnila vo štvrtok  24. októbra 2013 v Dome kultúry v Čadci.

ocenen_modertori.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenení moderátori 

Súťažiacich prišli podporiť aj pedagógovia a študenti Obchodnej akadémie D.M.Janotu, Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti,  Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci a ZUŠ v Kysuckom Novom Meste.

Každý súťažiaci absolvoval 4 disciplíny /interpretácia spravodajského textu, reklama, rozhovor so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie/. Každá disciplína mala stanovenú presnú minutáž. Spolu súťažilo 19 moderátorov, 17 súťažiacich  I. kategórie -  od 15 do 18 rokov a 2 súťažiace II. kategórie – od 19 do 25 rokov. Súťaž dáva príležitosť mladým ľuďom prezentovať svoje schopnosti v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania a vystupovania na verejnosti.

Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorej predsedal Milan Matušinský, redaktor a dramaturg Rozhlasu a televízie Slovenska a pedagóg Žilinskej univerzity, členovia Gabriela Tomajková  Egon Tomajko,  redaktori Rozhlasu a televízie Slovenska, Štúdio Banská Bystrica.

I. kategórii prvenstvo získala Miriam Slezáková, študentka Gymnázia J.M.Hurbana v Čadci. Na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Vojtuš z Obchodnej akadémie D.M.Janotu v Čadci  a tretie miesto obsadili Nikola Capeková  zo ZUŠ v Kysuckom  Novom  Meste a Lenka Rišová z Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci.

II. kategórii sa stala víťazkou Stanislava Laufiková, študentka vysokej školy VŠB-Technická univerzita Ostrava a druhé miesto obsadila Mária Kullová z Obchodnej akadémie D.M.Janotu v Čadci.  Ocenení moderátori získali od organizátorov prehliadky vecné V mene organizátorov im blahoželáme a veríme, že budú úspešne reprezentovať kysucký región.

 

 

                                                                                                Božena Slanináková

                                                                                       Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

 

odborn_porota_-_zava_e.tomajko_g.tomajkov_m.matuinsk.jpg Odborná porota - zľava: E. Tomajko, G. Tomajková, M. Matušinský