Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Lodno pripravujú v dňoch 1.- 2. júna 2013v Kultúrnom dome v Lodne už  XVI. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov  známej pod názvom ROZPRÁVAČSKÉ LODNO.

Prehliadka bude usporiadaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja.  Na podujatie sa súťažne prihlasujú   rozprávači z rôznych regiónov  Slovenska a v ostatnom období  pohostinne prichádzajú  aj detskí rozprávači, čo je veľmi potešiteľné.

Poslaním prehliadky je odborne, spolupatrične, metodicky i dokumentačne podporovať, rozvíjať, zaznamenávať a uchovávať estetické čaro, poznávacie a umelecké hodnoty pôvodného rozprávačstva, uchovávať krásu a pestrosť slovenskej reči  a citlivo ju rozvíjať vo vlastnom ústnom podaní.  Súťažiaci môžu rozprávať v slovenskom jazyku, hovorovej reči alebo v nárečí, aby im bolo umožnené čo najlepšie prejaviť svoje rozprávačské schopnosti.  

V sobotu v popoludňajších hodinách sa pred odbornou porotou predstavia  všetci zúčastnení rozprávači, z ktorých budú vybraní a ocenení tí najlepší. V nedeľu sa následne  predstavia verejnosti  v galaprograme pod názvom „SLOVÁ  Z  TICHA ZRODENÉ“.  Hovorené slovo bude v prestávkach  dopĺňať  Folklórny súbor  OPRÁŠENÉ  KRPCE zo Žiliny.

     Srdečne pozývame širokú verejnosť a priaznivcov hovoreného slova, aby si prišli vypočuť zaujímavé príbehy  v podaní najlepších  rozprávačov a pokochať sa čarovnou krásou prírody  malebnej obce Lodno.

                                                                            

                                                                    Kysucké kultúrne stredisko  v Čadci