ZIMA NA KYSUCIACH - výstavu fotografií členov Štúdia fotoamatérov Kysúc môžu návštevníci Obecnej knižnici v Skalitom vzhliadnuť v dňoch 7.1.2011 až 28.2.2011.

SEMINÁR PRE PEDAGÓGOV SLOVENSKÉHO JAZYKA REGIÓNU KYSÚC - seminár organizuje KKS v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci dňa 25.1.2011.

Stretnutie členov poradného zboru pre úsek výtvarníctvo, foto a film sa uskutoční dňa 17.1.2011 v priestoroch KKS v Čadci.

Stretnutie členov poradného zboru pre úsek divadla sa uskutoční dňa 18.1.2011 v priestoroch KKS v Čadci.

Stretnutie členov poradného zboru pre úsek remeslo sa uskutoční dňa 19.1.2011 v priestoroch KKS v Čadci.

Stretnutie folklóristov za účelom vytvorenia poradného zboru sa uskutoční dňa 21.1.2011 v KIC - Dome kultúry v Čadci.

RAJD CHLOPSKI - v rámci medzinárodného podujatia, ktoré sa uskutoční v poľskom meste Rajcza, vystúpia v piatok 28.1.2011 v miestnom Kultúrnom dome FSk Vajčovci z Horného Vadičova a FS Račan z Oščadnice.

KYSUCKÁ KRAJINA - výstavu neprofesionálneho výtvarníka Dušana Chilého z Dunajova si môžu návštevníci Kultúrneho domu v Rajczi pozrieť v dňoch 26.1. - 28.2.2011.

STRUŽIELKA - Pravidelné stretnutia zdravotne postihnutých detí v tvorivých dielňach sa uskutočnia v termínoch 10.1., 17.01., 24.1. 2011 v priestoroch KIC - Domu kultúry v Čadci.