EKOPLAGÁT – regionálna výtvarná súťaž v tvorbe plagátu na tému ochrana prírody. Výstava bude inštalovaná v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci v dňoch 12. – 30.04.2010. Vyhodnotenie súťaže zabezpečuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci dňa 22.04.2010 v Kysuckej knižnici.

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2010 – regionálna súťažná výstava neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc bude inštalovaná v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci v dňoch 14.04. – 02.05.2010.

AMFO 2010 – regionálna súťažná prehliadka amatérskych fotografií  je inštalovaná v priestoroch KIC mesta Čadca do 19.04.2010.

DIVADLO OČAMI DETÍ – výstava výtvarných prác žiakov základných umeleckých škôl regiónu Kysúc bude inštalovaná v priestoroch KIC mesta Čadca od 20.04.2010 do 02.05.2010.

PALÁRIKOVA RAKOVÁ – divadelná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej dramatickej tvorby potrvá od 27. apríla do 2. mája. Jednotlivé divadelné predstavenia diváci vzhliadnu v priestoroch Kultúrneho a informačného centra mesta Čadca a v Kultúrnom dome J. Palárika v Rakovej.

STRUŽIELKA – pravidelné stretnutia zdravotne postihnutých detí v tvorivých dielňach sa uskutočnia v termínoch 12.,19.,26.apríla 2010 v priestoroch KIC mesta Čadca.

PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTI – prednášky a besedy s protidrogovou tematikou v základných školách regiónu Kysúc budú prebiehať i v mesiaci apríl.