O tom, že piatok 13. môže byť šťastným dňom, sa 13. septembra presvedčili autori poetických a prozaických počinov, ktorí sa zapojili do 2. ročníka literárnej súťaže TAJOMSTVO ATRAMENTU, a v tento deň sa zúčastnili slávnostného vyhlásenia jej výsledkov.
Súťaž dňa 25. marca 2019 vyhlásilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pričom súťažiaci sa do nej mohli prihlásiť v termíne do 17. júna.

spoločné foto

Vyhodnotenie súťaže sa konalo v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci. V jeho úvode všetkých prítomných potešila svojím prednesom dlhoročná úspešná recitátorka kysuckého regiónu a pedagogička, Danka Sobolová z Kysuckého Nového Mesta. Po jej prednese
privítala prítomných hostí a členov odbornej hodnotiacej poroty riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Silvia Petreková. Následne odbornú úroveň súťažných príspevkov zhodnotili členovia odbornej poroty, do ktorej v 2. ročníku súťaže zasadli: spisovateľka Mária Ďuranová z Kysuckého Nového Mesta ako predsedníčka a členovia - vydavateľský a rozhlasový redaktor, básnik, literárny kritik a esejista Jozef Čertík z Bratislavy a prozaik a redaktor Ladislav Hrubý z Krásna nad Kysucou.
Do 2. ročníka súťaže sa prihlásilo spolu 10 tvorcov poézie a prózy. V oboch žánroch boli 3 vekové kategórie – od 15 do 25 rokov, od 26 do 45 rokov a nad 45 rokov. Najviac zastúpená veková kategória bola od 15 do 25 rokov, v ktorej súťažilo 6 autorov z toho 5 v próze a 1 v poézii: Matej Sloviak z Čadce s textom PÝCHA PREDCHÁDZA PÁD, ktorý sa umiestnil na 3. mieste, Veronika Potočárová zo Skalitého a jej CESTA získala, rovnako ako Daniel Kupka zo Svrčinovca za prózu NEZÍVAJ!, 2. miesto a Romanová Daniela zo Zákopčia s víťazným textom HRDOSŤ A NÁRAMOK. Diplom za účasť v súťaži získala Ema Hlaváčová z Čadce, ktorá sa do súťaže zapojila s textom VENOVANÉ JEMU. V poézii v rovnakej vekovej kategórii súťažila Zuzana Vavricová z Turzovky s básňami MAMA, ONA a O NÁS a umiestnila sa na 3. mieste.
Vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov súťažili 2 autori so svojimi prozaickými dielami: Jana Belková z Turzovky za ROZPRÁVKU O ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBIACH získala 3. miesto a Gabriela Pastorková z Čadce za NOC NOŽOV diplom za účasť. Poézia v tejto vekovej kategórii nebola zastúpená.
Vekovú kategóriu nad 45 rokov reprezentovali Marta Harajdová z Makova s básňami LEN KEĎ MLČÍME, JEMU A JEJ a AKO MALÉ DIEŤA, s ktorými sa umiestnila na 2. mieste a Soňa Behúňová z Čadce si za balady o závislostiach PATOLOGICKÝ HRÁČ, MARIŠKA MOJA a RÝCHLA CESTA ZO ŽIVOTA vyslúžila 3. miesto.
Po slávnostnom odovzdaní ocenení mali všetci autori možnosť osobnej konzultácie s členmi poroty, ktorí im radi odovzdali svoje postrehy, rady a skúsenosti z ich dlhoročnej práce so slovom a textom.

Všetky ocenené texty Kysucké kultúrne stredisko v Čadci postupne zverejní na svojej webovej a facebookovej stránke.
Ďakujeme všetkým autorom, ktorí sa zapojili do súťaže, porotcom, návštevníkom a taktiež vedeniu Kysuckej knižnice v Čadci za poskytnutie priestorov pre účely slávnostného vyhodnotenia súťaže.

 
KKS v Čadci