Dňa 23. septembra 2017 zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, krajskú postupovú súťaž a prehliadku choreografií folklórnych kolektívov PRAMENE 2017. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutým Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

FS Bystrica Nový Bystrica Muzika

Do súťaže, ktorá sa konala v kinosále Domu odborov Strojár v Martine, sa zapojili tri folklórne súbory zo Žilinského samosprávneho kraja s piatimi choreografiami.
Región Kysuce reprezentoval Folklórny súbor Bystrica z Novej Bystrice s choreografiami „Palicový tanec“ a „Muzika“, ktorý získal Bronzové pásmo a ocenenie poroty – za vhodný výber tradičného materiálu a za štýlovú, vokálnu a inštrumentálnu interpretáciu.
Kysucké kultúrne v Čadci im srdečne blahoželá a praje im veľa šťastia aj v iných súťažiach a hlavne nech i naďalej svojím tancom, spevom a hudbou prinášajú ľuďom potešenie a dobrú náladu.

Mgr. Iveta Buková Štětinová
manažér pre folklór a ľudové remeslo
KKS v Čadci

Foto: TKS v Martine