Aktuálne v kultúre

Hlasujte v súťaži „Vitaj náš Mikuláš“  pre deti predškolského veku. Hlasovať môžete na facebookovom profile KKS v Čadci https://www.facebook.com/Kysuck%C3%A9-kult%C3%BArne-stredisko-v-%C4%8Cadci-123254124351889Súťažné práce čakajú na každý Váš hlas. Hlasovanie prebieha do 02. 12. 2021 do 14.00 hod. LIKE PRIDAJTE K PRÁCI, KTORÁ SA VÁM NAJVIAC PÁČI. Ocenené práce kolektívov budú odmenené na Mikuláša. 

Peter Kolembus a Erika Kojšová Sýkorová sú autormi knihy  Kysucké dračie a iné príbehy. V súlade s protipandemickými opatreniami sa v piatok, 12. 11. 2021 konalo v obecnej sále v Zborove nad Bystricou uvítanie tejto knihy do života.

Pozdravujeme všetkých malých i veľkých folkloristov, chceme vyzvať deti a mládež k nahratiu a zaslaniu krátkeho vianočného hudobného pozdravu. Nahrávky ľubovoľnej kysuckej koledy môžu byť od jednotlivcov, prípadne súrodenecké. Piesne nie sú súťažné a zaslanie je dobrovoľné.

 08. 11. 2021 - 23. 11. 2021 – prihlasovanie a zasielanie fotografii prác do súťaže -kolektív vytvorí ľubovoľné dielo na tému „Vitaj náš Mikuláš“ (kresbu, maľbu, priestorovú kompozíciu, koláž, úžitkový alebo dekoračný predmet, a pod.)
26. 11. 2021 - 02. 12. 2021 do 14.00 hod. – hlasovanie facebook KKS
06. 12. 2021 – Mikuláš odovzdanie cien

 Propozície_Mikuláš_2021.pdf

 Prihláška_Mikuláš_2021.pdf

 Keď sme v júni pripravovali podujatie Kysucké pocešene boli sme plní nadšenia...Plány boli veľkolepé:-) nie však nereálne. Spojiť tradičné remeslo, ľudovú hudbu a tradície. Tak ako sa vyvíjala a zhoršovala pandemická situácia, tak sa i naše podujatie programovo:-) zmenšovalo. Stále sme však boli optimisti. A hoci sme "skončili" pri jednoduchom tradičnom jarmoku remeselníkov, bez hudby a zábavy, tešili sme sa..... Pandemická situácia je však vážna a my to v plnom rozsahu rešpektujeme. Podujatie rušíme, no nevzdávame sa ho Raz príde jeho čas a my veríme, že z neho budete rovnako nadšení ako my pri jeho príprave. Takže o rok sa vidíme na Katarínu:-)

Ešte pred nedávnom poznal jej výtvarnú tvorbu len pomerne úzky okruh ľudí na Slovensku. Študentka 2. ročníka štúdia učiteľstva matematiky a výtvarného umenia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v tomto roku však o svojom talente presvedčila krajskú i celoslovenskú odbornú porotu neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Do veľkej miery za to môže jej odvážna a originálna priestorová tvorba. Margaréta Majáková, rodáčka z Oščadnice, je všestranne nadané dievča, o ktorej bude ešte počuť  umelecký svet. A určite nielen ten. Veď posúďte sami.