Nová výstava Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja „ŠPERKOVANIE“ – sú zaujímavé, netradičné až avantgardné práce študentov, ktorí si pre svoju budúcnosť vybrali za svoje povolanie umelecké remeslo.

Napriek momentálne komplikovaným podmienkam, sa nám podarilo sprístupniť výstavu šperkov študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu zo Žiliny vo vitrínach foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

plagat SPERKOVANIE

  Na jeseň 2020 navrhlo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci na krajskú súťaž divadla dospelých BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ Divadelný súbor STAŠKOVAN zo Staškova s divadelnou hrou ZABÍJAČKA.

     Z dôvodu pandémie COVID-19 sa súťaž konala online formou , kde odborná porota zhliadla všetky prihlásené divadelné predstavenia na základe zaslaných  videonahrávok  z predstavení. Víťazný kolektív alebo jednotlivec tejto súťaže je každoročne navrhnutý na účinkovanie na najstaršom vrcholnom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.

     Odborná porota  po zhliadnutí predstavenia Zabíjačka navrhla DS STAŠKOVAN na účasť na celoslovenskom festivale Scénická žatva, ktorý  sa konal tiež online formou v druhej polovici decembra.  Prvýkrát v histórii divadelníctva v Staškove sa divadelný súbor STAŠKOVAN zúčastnil na tejto vrcholnej divadelnej prehliadke.

Všetkým členom súboru a pani režisérke Jožke Poláčikovej srdečne blahoželáme a prajeme im veľa radostí z dosiahnutého hereckého kumštu.

Zároveň pripájame aj hodnotenie odbornej poroty:

DS Staškovan divadelná hra Zabíjačka s režisérkou Jožkou Poláčikovou

Dávame Vám do pozornosti 8. ročník súťaže remeselnej tvorivosti detí a mládeže. 

"Ústredie ľudovej umeleckej výroby chce podporiť záujem žiakov školského veku a záujem výtvarných pedagógov a pedagógov voľného času o problematiku ľudovej umeleckej výroby na Slovensku, t. j. na podporu praktického oboznamovania sa s tradičnými remeselnými výrobami v prostredí detí a mládeže."

"Cieľom súťaže je vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, posilniť vedomie kultúrnej identity, podporovať manuálnu zručnosť a výtvarnú kreativitu detí a mládeže. Prostredníctvom verejného vystavenia všetkých súťažných prác spĺňajúcich stanovené kritériá a zaslaných do súťaže chce vyhlasovateľ podporovať spontánny záujem mladých o sebaprezentáciu a zvyšovať motiváciu účastníkov tak, aby bola zdôraznená dôležitosť účasti každého z nich."

Osloví táto výzva aj deti v našom regióne a ukážu svoj záujem o tradičné ľudové remeslá?

Informácie a prihlášku nájdete na webovej stránke ÚĽUV: http://www.uluv.sk/sk/web/podujatia-a-novinky/v-krajine-remesiel/

FB IMG 16115728872556310