TRIO výstava

Vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci je nainštalovaná TRIO výstava, ktorú si môžete pozrieť od 2. 6. do 31. 7. 2020, kde vystavujú tri nadané neprofesionálne výtvarníčky, členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci – Barbora Šimášková z Horelice, Ema Mosorová z Oščadnice a Nataša Lušňáková z Oščadnice. Výstavu pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Názov pozície: riaditeľ Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/3/2020

Názov organizácie: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovný pomer: TPP

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

Dátum nástupu: od 01.10.2020, príp. dohodou

Platové podmienky: od 1 400 € brutto/mesačne

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:

 • komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
 • zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou

Požadovaná prax:               5 ročná odborná prax

                                              3 ročná riadiaca prax

Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa

Vodičský preukaz: skupiny B

Osobnostné predpoklady:

 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • bezúhonnosť.

Ďalšie požiadavky:

 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti a pod.) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.)

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
 • motivačného listu,
 • štruktúrovaného profesijného životopisu,
 • fotokópie dokladu o vzdelaní,
 • predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližšie 4 roky v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke  www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: (21. týždeň)

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:

do 12. 06. 2020

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:

poštou na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte   Mgr. Skopálovú na t. č.: 041/5032 440 alebo 0905 454 003.

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Predpokladaný termín realizácie výberového konania: 27. – 28. týždeň

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka osobný pohovor

Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Skopalová, t.č. 041/5032 440, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vážení a milí priatelia, priaznivci kultúrneho diania,

ponúkame vám (aspoň takto v skratke) prehľad o našich kultúrnych podujatiach, ktoré pre vás celoročne pripravujeme a spolu s vami realizujeme. :) 

V nasledujúcej prezentácii si môžete pozrieť, aké rôznorodé kultúrne aktivity má stredisko v náplni svojej činnosti- v zmysle jednotlivých odborných úsekov ZUČ.

Tešíme sa na čas, kedy sa opäť osobne stretneme a budeme si môcť vychutnať prítomnosť skutočnej človečiny a radosti z talentu každého z vás.

Pripravila: Mgr. Silvia Petreková

KM budova

Nnew-_presentation_KKS_v_Čadci.pdf

 

 

 

1. 5. Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.

4. 5. Svätý Florián, úrodu nám chráň.

12. 5. Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam.

13. 5. Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu.

12. 5. Pankrác, Servác, Bonifác – zamrznutí svätí, Žofia ich15.5. potvrdí a Urban 25. 5. uzavrie.

12. 5. Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli.

12. 5. Ak bolo napriek očakávanému ochladeniu teplo, predpokladalo sa, že bude studené leto.

12. 5. Gazda čaká na prejdenie troch zmrzliakov.

15. 5. Žofia je ľadová žena.

15. 5. Svätá Žofia víno vypíja.

15. 5. Svätá Žofia ľan rozsieva.

15. 5. Svätá Žofia stromy rozvíja.

23. 5. Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.

25. 5. Urban krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení.

25. 5. Po jasnom Urbane, keď je dážď na Víta 15.6., hojnou žatvou tento rok ku nám zavíta.

25. 5. Jasné slnce na Urbana hojnosť dobrého vína znamená.

25. 5. Na Urbanov deň utekaj siať len.

25. 5. Keď sa Urban smeje, hrozno plače - šťavnaté hrozno.

25. 5. Dážď na Urbana veštil veľa vína.

 Máj a september sú bránami leta...

Tvoríte pre radosť, zaujímate sa o umenie, chcete sa prezentovať súťažne a pred verejnosťou a zároveň si porovnať úroveň svojho talentu?

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Vám ponúka prehľad súťaží, prostredníctvom  ktorých tak môžete urobiť spolu s ďalšími  nadšencami  a so súťažiacimi v  literárnej, výtvarnej, dramatickej, filmovej, fotografickej a hudobno- folklórnej umeleckej  činnosti.

Záštitou kvality každej z organizovaných súťaží je kvalifikovaná odborná porota, zostavená z odborníkov v danej oblasti. Hodnotenie prebieha na základe propozícií, ktoré určujú kritéria jednotlivých súťaží. Propozície sú zverejnené vždy spolu s vyhlásením samotnej súťaže.

PlagátikyFINAL page 0001 1