Názov pozície: riaditeľ Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/5 /2020

Názov organizácie: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Počet obsadzovaných miest: 1

Milí priaznivci MFF ETNOFILM - u Čadca 2020.

TUROŇ etnofilm page 0001

Slávnostná vernisáž a vyhlásenie výsledkov krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020
 
Dňa 10. júla 2020 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy spojená s vyhlásením výsledkov krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby žilinského kraja VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020.

Podujatie pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Turzovka.
Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý podujatie aj finančne podporil. Podujatie finančne podporil i Žilinský samosprávny kraj.

Všetkým priaznivcom výtvarného umenia a hosťom podujatia sa v úvode prihovorili: primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Mgr. Silvia Petreková a predseda výberovej poroty Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. Moderátorkou podujatia bola Mgr. Katarína Borisová.

 

„KORONAPRÁZDNINY“

 

      V čase pandémie koronavírusu, keď sa nekonali žiadne kultúrne podujatia ani stretnutia, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zameralo svoju činnosť,okrem iného,  na on-line aktivity.

     V druhej polovici mája KKS v Čadci zverejnilo na svojej webovej stránke výzvu k literárnej tvorbe pre všetky tvorivé deti, mládež i dospelých, ktorí majú záľubu v literatúre, aby sa s nami podelili o svoju tvorbu.

Svoje literárne dielka – poéziu, resp. prózu mohli tvoriť na tému „KORONAPRÁZDNINY“ a elektronicky zasielať do Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci do 30. júna 2020. Nesmierne nás potešil záujem zo strany žiakov, študentov i dospelých a zaslali nám veľmi pekné ukážky, poetické i prozaické.

Všetky vytvorené diela budú zverejnené na webovej stránke Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci www.kulturnekysuce.sk a taktiež budú postupne uverejňované v týždenníkoch  Kysuce a My Kysucké noviny.

 Koronaprázdniny zverejnennie page 0001

Vážení priatelia, priaznivci výtvarného a remeselného umenia.

Medard sa rozhodol, že zostane verný svojej povesti a (zatiaľ) vraj bude najbližšie dva týždne daždivo.

Myseľ človeka môže v takom období ľahko zosmutnieť a aj v spojitosti s celkovo zložitou situáciou okolo pandémie to nikto z nás nemá ľahké.

Náš kolektív v Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci sa ale rozhodol potešiť vás - pripravili sme 4 krásne výstavy, ktoré vám určite vylúdia úsmev na tvári a pomôžu vám prísť na krajšie myšlienky.

Ako už povedal Albert Einstein: " Bez etickej kultúry ľudstvo nemožno zachrániť.“

Doprajte vašim očiam i srdcu trochu novej enegie a radosti z krásneho. Srdečne vás pozývame ma zhliadnutie tvorby Michala Šima, Margity Šupolovej, Heleny Heděncovej, Emy Mosorovej, Nataši Lušňákovej a Barbory Šimáškovej.

                                                                                                               Silvia Petreková, riaditeľka KKS v Čadci

Plagaty page 0001