V piatok 11. septembra 2020 v Dome kultúry v Čadci a v pondelok 14. septembra 2020 v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste sa uskutočnili okresné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA.

Organizátorom postupovej súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Okresná súťaž sa v tomto roku konala len pre IV. kategóriu /stredoškolská mládež / a pre každý okres osobitne.

V Čadci sa do súťaže zapojilo 14 recitátorov – študentov stredných škôl za okres Čadca.

66. HK

 

Dňa 6. 9. 2020 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Oščadnici uskutočnil 14. ročník benefičného koncertu OD SRDCA K SRDCU.

Organizátormi podujatia sú Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici, Obec Oščadnica a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Mediálni partneri podujatia: RTVS – Rádio Regina – Stred Banská Bystrica, Týždenník Kysuce a MY Kysucké noviny.

FSk Dedovanka

Pre priaznivcov divadla prinášame ukážku víťazných divadelných predstavení divadelných súborov, ktoré získali ocenenia na národnej súťažnej prehliadke ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby počas 51. ročníka Palárikovej Rakovej, ktorý sa uskutočnil od 23. do 27. apríla 2018.

 http://www.kulturnekysuce.sk/divadlo-a-prednes/1895-51-rocnik-palarikovej-rakovej

1. miesto – diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková získava MEDZIBRODSKÉ KOČOVNÉ DIVADLO, O.Z., MEDZIBROD za inscenáciu hry Jozefa Mokoša: JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFA

 

Pod týmto názvom pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja cyklus odborných seminárov pre pedagógov ZŠ pracujúcich s umeleckým prednesom detí.

Semináre sa konali v septembri a októbri 2018 v rámci projektu Mosty tvorivosti, ktorý bol podporený Fondom na podporu umenia.

Odbornou lektorkou seminárov bola pani Mgr. Zuzana Demková zo Zákamenného, dlhoročná odborníčka pre umelecký prednes a divadlo, porotkyňa v krajských i celoslovenských kolách Hviezdoslavovho Kubína.

Semináre sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany pedagógov. Získané vedomosti z oblasti umeleckého prednesu budú môcť uplatniť pri príprave žiakov na postupovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Touto formou Vám chceme priblížiť krátky videozáznam zo spomínaných seminárov.