Všetko o piesňach k výročným obradom a zvykom vianočného obdobia, tak ako o nich píše Pavol Kužma vo svojej knihe Ľudové piesne z Kysúc.

Čas dohviezdny čas vianoc page 0001

Kožuchy zhotovovali a dodnes zhotovujú samoukovia i vyučení majstri „ kožušníci“, ktorí si často sami vyrábali aj kože. V rozličných krajoch Slovenska ich nazývali rôzne , napr. kožuchári, kušnieri, kušniari, kušnír, blanári, gubási. Kožuchy v ľudovom odeve na Slovensku nachádzame v mužskom, ženskom a zriedkavo i v detskom odeve. V katalógu Ľudové kožuchy sú rozdelené na šesť základných druhov:  kožušteky,  kožuchy krátke , kožuchy dlhé, bundy, mentieky krátke, mentieky dlhé.  Za najstarší druh považujeme dlhý kožuch, kým kožušteky v ľudovom odeve sú novšou módou.  Jedným z posledných remeselníkov, ktorý sa tomuto remeslu venuje je Rastislav Kazar, pôvodne Kysučan z Krásna nad Kysucou.

 R.KAzar titulka page 0001

S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci sme prijali správu o úmrtí nesmierne milého a láskavého človeka, priateľa, osobnosti kysuckého folklóru a výtvarného umenia, pána Jozefa Vrábla, ktorý nás opustil vo veku 61 rokov.

Bolo nám cťou spolupracovať s ním, spoločné chvíle v jeho prítomnosti boli inšpiratívne, plné "človečenstva" a skromnosti.

V našich srdciach zostáva prázdne miesto...

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine.

Odpočívaj v pokoji, náš vzácny priateľ...Nikdy nezabudneme.

 

                                                 Silvia Petreková a kolektív pracovníkov KKS v Čadci

      Jožko Vrábel

                                               

 

 

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, oslávilo v tomto roku svoje 67. narodeniny a nás, ako kolektív, nesmierne teší, že sme dôležitým partnerom v oblasti rozvoja (nielen regionálnej kultúry) a zároveň garantom a šíriteľom zachovávania ľudových zvykov a tradícií. Ďakujeme za spoluprácu nášmu zriaďovateľovi, všetkým našim partnerom, médiám a najmä tým, pre ktorých je naša činnosť prínosom: našim umelcom, ktorých počet sa blíži k číslu 1000 a verejnosti (odbornej i širokej), ktorá naše podujatia s obľubou navštevuje.

67 rokov

Názov pozície: riaditeľ Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Moyzesova ul. 50,  022 01 Čadca

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/29/2020

Názov organizácie: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Pracovná oblasť: verejná oblasť – oblasť kultúry

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadalo v októbri 21. ročník MFF ETNOFILM Čadca 2020. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Eriky Jurinovej. Partnerom podujatia bolo Mesto Čadca.

ETNOFILM Čadca je medzinárodné filmové bienále dokumentárneho, etnologického filmu. Medzinárodná súťaž ponúka filmy na témy z oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie a etnológie v širokom zábere, od rozmanitých prejavov tradičnej ľudovej kultúry až po mapovanie života súčasného človeka v komplexnosti a zložitosti meniaceho sa sveta i spôsobu života.

Do súťaže bolo prihlásených 110 filmov z 36 krajín sveta. Z 35 filmov, ktoré výberová komisia v zložení: predsedníčka Mgr. Katarína Nádaská PhD., Mgr. Mária Trubínyová, Mgr. Silvia Letavajová PhD. posunula do samotnej súťažnej časti, ocenila medzinárodná porota pod vedením Mgr. Ilju Ruppeldta z Nového Zélandu  a členov: Dr. hab. Jadwigy Hučkovej prof. z Poľska, PhDr. Pavla Popelku Csc. z ČR, PhDr. Martiny Bocánovej PhD. - predsedníčky Národopisnej spoločnosti Slovenska a Petra Hudáka za Literárny fond zo Slovenskej republiky - spolu 9 filmov a to v zmysle týchto cien:

Zlatý turoň - GRAND PRIX

Strieborný turoň

Bronzový turoň

Cena VIA EUROPA - za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve – udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Cena Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi - udeľuje Literárny fond

Cena riaditeľky festivalu - za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu

Cena „Slováci vo svete“ - za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí – udeľuje primátor mesta Čadca

Cena „Etnológ za kamerou“ - udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska

Cena za najlepší český film - udeľuje Veľvyslanectvo ČR

ukážka ocenení turone turoň je symbolom festivalu Etnofilm a diplomy