Aktuálne v kultúre

Milí priatelia,

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vás spolu s ďalšími partnermi a spoluorganizátormi srdečne pozýva na jedinečné kultúrne podujatia:

- nedeľa 23. 6. Svätojánsky jarmok v KRÁSNE NAD KYSUCOU,
- nedeľa 23. 6. Kopaničiarske hody v ZÁKOPČÍ,
- nedeľa 30. 6. Goralské slávnosti v SKALITOM,
- sobota, nedeľa 6. - 7. 7. Folklórny festival v OCHODNICI,
- sobota 20. 7. Oslavy zvrchovanosti Slovenska v STAREJ BYSTRICI
- piatok, sobota, nedeľa 16. - 18. 8. Beskydské slávnosti v TURZOVKE
- sobota, nedeľa 24. - 25. 8. Bartolomejský jarmok v ČADCI

Tešíme sa na osobné stretnutia s Vami.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásilo v marci tohto roku 2. ročník literárnej súťaže TAJOMSTVO ATRAMENTU.


Do súťaže sa môžu zapojiť všetci autori poetických alebo prozaických počinov z Kysúc, ktorí v roku 2019 dosiahli resp. dosiahnu vek min. 15 rokov. Základnou podmienkou súťaže je, že príspevky prihlásené do súťaže Tajomstvo atramentu nie sú, ani neboli zverejnené a publikované knižne, v médiách, na internete, v rámci iných literárnych súťaží alebo v zborníkoch. Ďalšie dôležité informácie a podmienky súťaže nájdete v propozíciách, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke KKS v Čadci www.kulturnekysuce.sk v sekcii „Propozície a prihlášky“.

 

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás pozýva na fotografický workshop „ŠPORTOVÁ FOTOGRAFIA“, ktorý sa uskutoční v Čadci dňa 22. júna 2019.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s OZ Bimaček - kysucká ľudová kultúra a Kysuckou knižnicou v Čadci zrealizovali dňa 6. mája 2019 jedinečný tematický workshop pod názvom
Čarovný kolovrátok.

Od 1. mája začnú jazdiť cyklobusy v Žilinskej župe.

Viac sa dozviete tu.