✅ AKTUÁLNE INFORMÁCIE:
Dobrý deň, milí pedagógovia, recitátori !
V prvom rade Vám želáme  dodatočne všetko dobré v novom  roku, šťastia, hlavne zdravia a nech je rok 2021 pre nás všetkých priaznivejší než ten minulý.
V súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou sa NOC rozhodlo posunúť termíny prvých troch postupových kôl HK a to nasledovne: 
• školské kolá do 29. 2. 2021
• obvodné kolá do 20. 3. 2021
• okresné kolá do 10. 4. 2021
Národné osvetové centrum zároveň povoľuje realizáciu školských a obvodných kôl v alternatívnej forme. Napríklad priamym odporúčaním, online formou, či záznamom.
Poznámka:
Priame odporúčanie – Pedagogičky a pedagógovia/porotkyne a porotcovia na základe dohody priamo odporučia recitátorky/recitátorov bez fyzického vypočutia výkonu, napríklad minuloročných víťazov, ktorí nemali možnosť sa prezentovať na vyšších kolách súťaže.
Online forma – Pedagogičky a pedagógovia/porotkyne a porotcovia vypočujú vybrané recitátorky a recitátorov z jednotlivých  tried dištančne – online formou. Na základe nej, vyberú postupujúce výkony do vyššieho kola.
Záznam – V prípade že nie je technicky možné uskutočniť online formu, vybrané recitátorky a recitátori z jednotlivých ročníkov zaznamenajú svoj výkon, ktorý budú hodnotiť vybraní pedagógovia/porota, tá určí víťazky a víťazov s postupom. V tomto prípade je potrené dbať na kritéria hodnotenia prednesu, nie záznamu ako takého.
                                   
                                      Božena Slanináková
         odborná manažérka pre umelecký prednes a hovorené slovo
                                           KKS v Čadci
Dobrý deň milí pedagógovia, recitátori,
 
keďže za týchto podmienok nie je možné zorganizovať vzdelávací seminár pre pedagógov, ktorí sa venujú príprave recitátorov na postupovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, dávame Vám do pozornosti metodické videá, ktoré nám zasiela odborný pracovník pre umelecký prednes a divadlo poézie na Národnom osvetovom centre v Bratislave pán Mgr. art. Matej Struhár. 
PRE DNES
 Sú vhodné, ako materiál pre dištančnú výučbu - určené pre základné školy, LDO odbory  ZUŠ-iek.
 
Videá na seba chronologicky nadväzujú.
 
                                     Božena Slanináková
         odborná manažérka pre umelecký prednes a hovorené slovo
                                           KKS v Čadci

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 19. 1. 2021 nás vo veku 71 rokov opustila pani Sidónia Repáňová zo Starej Bystrice - vedúca FSk Polianka.

Dovoľte nám, touto cestou, vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým a celej rodine zaželať veľa síl v tomto ťažkom období.

Pracovníci Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci

sidnia repov star bystrica

Odpočívaj v pokoji, Janka naša...💔😪...nikdy na Teba nezabudneme, budeš nám chýbať 😪...ešte pred pár dňami sme Ti blahoželali k 44. narodeninám a tak veľmi Ti želali uzdravenie...buď šťastná tam hore...❤️ Ďakujeme za chvíle s Tebou.

Janka

 

 Milí priaznivci folklóru a ľudových tradícií, ponúkame Vám videozáznam Jasličkovej pobožnosti z 25. decembra 2019 z farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke v podaní Detskej folklórnej skupiny Bukovinka z Turzovky. 

Vinšujema t mu domu page 0001