Spievame koledy

Pozdravujeme všetkých malých i veľkých folkloristov, chceme vyzvať deti a mládež k nahratiu a zaslaniu krátkeho vianočného hudobného pozdravu. Nahrávky ľubovoľnej kysuckej koledy môžu byť od jednotlivcov, prípadne súrodenecké. Piesne nie sú súťažné a zaslanie je dobrovoľné.