Mikulas plagat 2021

 08. 11. 2021 - 23. 11. 2021 – prihlasovanie a zasielanie fotografii prác do súťaže -kolektív vytvorí ľubovoľné dielo na tému „Vitaj náš Mikuláš“ (kresbu, maľbu, priestorovú kompozíciu, koláž, úžitkový alebo dekoračný predmet, a pod.)
26. 11. 2021 - 02. 12. 2021 do 14.00 hod. – hlasovanie facebook KKS
06. 12. 2021 – Mikuláš odovzdanie cien

 Propozície_Mikuláš_2021.pdf

 Prihláška_Mikuláš_2021.pdf