KM 2021 v mediach page 0001

Tohoročnú súťaž mladých talentov moderátorov Kysucký mikrofón zaznamenali aj médiá a jej najdôležitejšie a najzaujímavejšie  momenty Vám sprostredkuje nasledujúca reportáž.