Srdečne vás pozývame.
Krajské kultúrne stredisko ponúka folkloristom zaujímavý online seminár zameraný na choreografiu - Choreografická tvorba I.. Uskutoční v stredu 24. februára 2021 od 18. hodiny .
Prednáška bude zameraná na choreografickú tvorbu vo folklórnych kolektívoch, základné princípy v tvorbe choreografie a tiež na možnosti získania informačných zdrojov a prameňov. Lektorkou seminára bude Mgr. Art. Lenka Šútorová Konečná z Centra tradičnej kultúry Myjava. 
Vzdelávací seminár je bezplatný, verejný a pozrieť si ho môžete na facebook stránke KrkS v Žiline alebo na youtube KrKS v Žiline.
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia
a Žilinský samosprávny kraj.
pozvanka