Nečakané obdobie pandémie veľmi radikálne ovplyvnilo všetky kultúrne aktivity. Takisto toto obdobie poznačilo prípravu súborov a skupín na súťaže a vystúpenia. Zaujímavou udalosťou je zmena detskej folklórnej skupiny Bukovinka z Turzovky na Občianske združenie Folklórna skupina Bukovinka z Turzovky. Vedúca súboru Janka Maďariová svojou prácou natoľko pritiahla srdcia detí k folklóru, že sa rodičia rozhodli podporiť túto činnosť vznikom združenia. Rodičom záleží na tom, aby aj ich ratolesti odovzdávali našu tradíciu ďalším generáciám.
Deti budú mávať nácviky v priestoroch starého domu rodiny Vyšinských uprostred mesta, zatiaľ s obmedzeniami a v menších skupinkách. Pripravované slávnostné zahájenie činnosti nového združenia a zároveň slávnostné otvorenie nových priestorov je momentálne odložené na neurčito. Ak všeobecná situácia dovolí uskutočniť oficiálne otvorenie, bude OZ o termíne verejnosť informovať.

 

Mgr. Erika Šuranská
odborný manažér KKS v Čadci

BUKOVINKAvNOVOM page 0001