Pre priaznivcov divadla prinášame ukážku víťazných divadelných predstavení divadelných súborov, ktoré získali ocenenia na národnej súťažnej prehliadke ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby počas 51. ročníka Palárikovej Rakovej, ktorý sa uskutočnil od 23. do 27. apríla 2018.

 http://www.kulturnekysuce.sk/divadlo-a-prednes/1895-51-rocnik-palarikovej-rakovej

1. miesto – diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková získava MEDZIBRODSKÉ KOČOVNÉ DIVADLO, O.Z., MEDZIBROD za inscenáciu hry Jozefa Mokoša: JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFA

 

2. miesto – diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu mesta Čadca získava DIVADLO COMMEDIA POPRAD za inscenáciu hry Martina Porubjaka a Vlada Benka: DON QUICHOT A SANCHO PANZA

Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu primátora mesta Čadca za mužský herecký výkon MICHALOVI NOVÁKOVI za stvárnenie postavy SANCHA PANZU v inscenácii Martina Porubjaka a Vlada Benka: DON QUICHOT A SANCHO PANZA

3. miesto – diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci získava DIVADELNÝ SÚBOR EVA PRI ZUŠ J. POTOČÁRA A DOME KULTÚRY V ČADCI za inscenáciu hry Mila Urbana: SVEDOMIE

Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu riaditeľky Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci za kolektívny herecký výkon OCHOTNÍCKEMU DIVADELNÉMU SÚBORU STREČNO za divadelnú inscenáciu Štefana Králika: MOZOĽOVCI

CENU KYSUCKEJ KULTÚRNEJ NADÁCIE BRATISLAVA na návrh poroty mladého diváka získava OCHOTNÍCKY DIVADELNÝ SÚBOR STREČNO za inscenáciu hry Štefana Králika: MOZOĽOVCI

MIMORIADNE OCENENIE KKS V ČADCI ZA ESTETICKY NAJHODNOTNEJŠIU INSCENÁCIU DIVADELNEJ PREHLIADKY:
- OCHOTNÍCKEMU DIVADLU KULTÚRNE CENTRUMU KYSÁČ SRBSKO za inscenáciu hry Vladimíra Hurbana Vladimírova: ZÁMKA ŠKRIPÍ

Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu starostu obce Raková za ženský herecký výkon KATARÍNE KOVAČÍKOVEJ za stvárnenie postavy MATKY v inscenácii Júliusa Barč – Ivana: MATKA