Milí priaznivci MFF ETNOFILM - u Čadca 2020.

TUROŇ etnofilm page 0001

Výberová komisia MFF Etnofilm Čadca 2020 posúdila 110 prihlásených filmov z 36 krajín sveta a rozhodla, že do hlavnej medzinárodnej súťaže postupuje 35 filmov – ich zoznam uvádzame v tabuľke.

Organizátori festivalu zvážili všetky riziká uskutočnenia filmovej prehliadky tradičným spôsobom v Dome kultúry v Čadci za účasti tvorcov a verejnosti. Vzhľadom na nedávne opätovné zavedenie prísnych hygienických opatrení proti šíreniu Covid-19 v regióne Kysúc, sme sa rozhodli, že 21. bienále sa výnimočne uskutoční online: medzinárodná porota posúdi filmy, ktoré postúpili do hlavnej súťaže a rozhodne o udelení ocenení v súlade so štatútom súťaže. Ocenenia budú slávnostne vyhlásené 22. 10. 2020 v Čadci, detaily oznámime na webovej stránke. Získané ocenenia zašleme tvorcom poštou.

Projekcie ocenených filmov sa uskutočnia v priebehu roka 2021 počas putovnej prehliadky Etnofilm Tour po vybraných slovenských mestách. Našou snahou je udržať značku Etnofilmu aj v tomto náročnom období, keď sme sa dostali v súvislosti s pandémiou Covid-19 do novej, nepredvídateľnej situácie.

Ďakujeme všetkým tvorcom, ktorí prihlásili svoje filmy do súťaže a želáme im veľa úspechov v ich tvorivej práci.

Filmy v hlavnej súťaži MFF Etnofilm Čadca 2020 tu

http://www.etnofilm.sk/sk/

http://www.etnofilm.sk/en/


Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka KKS v Čadci a MFF ETNOFILM Čadca 2020