V roku 2018 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo novú literárnu súťaž TAJOMSTVO ATRAMENTU. Mená víťazov sme sa dozvedeli v septembri a víťazné príspevky boli publikované na webovej stránke KKS v Čadci.
V tomto roku sme pre všetkých tvorcov literárnych diel, začínajúcich ale i pokročilých, pripravili už 2. ročník tejto tvorivej súťaže.

tajomstvo atramentu

 

So svojimi dielami, ktoré doposiaľ neboli publikované, sa do súťaže môžu prihlásiť všetci autori, ktorí v kalendárnom roku 2019 dosiahli resp. dosiahnu 15 rokov a viac, pričom sa pri prihlásení zaradia do kategórie podľa žánru prihlasovaného príspevku a veku autora. Všetky podmienky súťaže a prihlášku nájdete v propozíciách, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke www.kulturnekysuce.sk v sekcii „Propozície a prihlášky“. Súťažné práce a vyplnenú prihlášku môžu autori zasielať od 25. marca do 17. júna 2019 podľa pokynov v propozíciách. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 2. ročníka literárnej súťaže TAJOMSTVO ATRAMENTU sa uskutoční 13. septembra 2019 v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci. Víťazné práce budú zverejnené na webovej a facebookovej stránke Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.
Tešíme sa na Vaše poetické a prozaické počiny, milí literárni tvorcovia!

Mgr. Jana Balážová
odborná manažérka KKS v Čadci