Dňa 2. 3. 2018 (piatok) o 17.00 hod. sa v Galérii POD ORLOJOM v Starej Bystrici uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy neprofesionálnej výtvarníčky Kysúc Ireny Zemaníkovej z Rakovej.
Naša vzácna insitná maliarka, členka ŠTÚDIA pri KKS v Čadci, oslavuje v týchto dňoch svoje významné životné jubileum. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pri tejto príležitosti odovzdalo oslávenkyni blahoprajný list so želaním všetkého najlepšieho a zároveň poďakovaním za prínos v rozvoji neprofesionálneho výtvarného umenia v regióne Kysúc i za jeho hranicami. Ku gratuláciám sa pripojili aj ostatní prítomní hostia: starosta Obce Raková Anton Heglas, zástupca starostu obce Stará Bystrica Pavol Strnadel, výtvarník Dušan Chilý s manželkou a mnohí ďalší priaznivci a priatelia výtvarného umenia. Program vernisáže obohatili folkloristi - súrodenci Poništovci z Radôstky a úspešná recitátorka a pedagogička Danka Sobolová z Kysuckého Nového Mesta.

Výstavu obrazov s ľudovou tematikou zo spomienok na detstvo a mladosť našej najznámejšej insitnej maliarky si návštevníci Galérie POD ORLOJOM v Starej Bystrici môžu pozrieť do 31. 5. 2018.

Srdečne Vás pozývame...

Ľubica Ligocká
manažér pre výtvarníctvo, fotografiu a film
KKS v Čadci

FOTO: Jarmila Janiková, Rudolf Kuljovský

Irenka Zemaníková z Rakovej oslávila vzácnu 80 tku