workshop branovo 2 page 0001Tvorivá dielňa venovaná výučbe povinného tanca v kat. A Šaffovej ostrohy 2021 – verbunku z Branova. Dielňa sa uskutoční v Priepasnom v piatok 20.8.2021, vedie ju tanečný lektor Mgr. Alfréd Lincke a na jej organizácii NOC spolupracuje s CTK v Myjave