PozvankaVIRTUAL Umenie na Škrupinke page 0001 1

 

Virtuálna veľkonočná výstava Vám chce predstaviť zdobenie kraslíc tradičnými technikami v našom regióne a netradičné až avantgardné spracovanie „ škrupiny vajíčka“ v prácach od pedagógov a študentov priestorového a reklamného dizajnu zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.

Ozdobovanie vajíčok má na Slovensku bohatú tradíciu.
Vajíčka zbierali už v zime či v pôstnom období , ale farbili ich až v týždni pred Veľkou nocou.
Ozdobené vajíčka symbolizovali zdravie, prosperitu v domácnosti, i v hospodárstve, prinášali šťastie a odvracali zlo. Kraslicový umelecký prejav vyplýval z ostatných ľudských činností a súvisel so životom. Zároveň sa v ňom adekvátne odrážala duchovná a sociálna kultúra jeho tvorcov.Rôznorodosť používaných nástrojov a pomôcok, šírka farebnej palety prírodných a iných odvarov, skúsenosti s dĺžkou doby ponárania vajíčok do farbiacich roztokov, ako aj skúsenosti s viacnásobným ponáraním vajíčka do rozdielnych farieb poskytli ľudovému umelcovi také kombinačné možnosti, aké nemal ani pri jednom výtvarnom prejave. Príprava farieb z rôznych rastlín, stromov a kvetov je dôležitá aj vo výslednom farebnom efekte kraslíc. Farebnosť slovenských kraslíc je mimoriadne pestrá. Najobľúbenejšou farbou pre zdobenie kraslíc nielen v našom regióne, ale všade, kde táto tradícia zdobenia existovala, je červená farba. Najjednoduchšími a základnými ozdobnými prvkami sú bodky, horizontálne alebo vertikálne priamky, vlnovky, pásiky, špirály a meandre. Tieto prvky určujú štruktúru každej ornamentálnej zostavy. 

V priebehu 19. storočia jednotlivé motívy postupne strácali svoju pôvodnú symboliku a dnes majú výlučne dekoratívnu funkciu.Tradičné techniky ozdobovania kraslíc v našom regióne, ktoré môžete zhliadnuť v nasledujúcej prezentácii:

Viacfarebná ornamentálne výzdoba: Oblepovanie sitinou močiarnou, Maľovanie,

Iné techniky: Odrôtovanie, Vajíčka vyfúkané zo skla zdobené maľovaním

K neodmysliteľným zvykom veľkonočného obdobia patrí aj šibačka a oblievačka. Šibanie malým sviežim prútom malo priniesť sviežosť aj na človeka a ich splietaním sa táto sila ešte znásobila. Po šibaní chodili najmä školopovinní chlapci k spolužiačkam, do príbuzných rodín najmä k známym. Mládenci dostávali za vyšibanie farebné stuhy na korbáč, ale aj vajíčka.
Rozšíreným zvykom bola oblievačka. Známa prakticky po celom území Slovenska., ktorá mala pôvodne očistný význam . Odmenou za šibanie ako aj polievanie boli maľované vajíčka. V jednotlivých lokalitách boli v odmeňovaní značné rozdiely .
Na strednom Slovensku dostávali mládenci aj surové vajíčka, prípadne jednofarebne maľované. Niektorí si vykúpali 6-8 kusov kraslíc, iní až 25 kraslíc podľa toho, aký bol vzťah medzi dievčaťom a šibačom , resp. oblievačom.
Najkrajšie kraslice zdobené rôznymi technikami dostávali mládenci najmä v oblastiach známych tradičnými ozdobnými technikami, prostredníctvom ktorých sa vyjadrovali vzťahy medzi mladými ľuďmi.
Na východnom Slovensku mládež vyhadzovala do výšky uvarené maľované vajíčka so želaním, aby ľan a konope narástli vysoké. V ďalších lokalitách dievčatá vyšli na stráň, spievali a menami privolávali chlapcov, pričom spúšťali dolu stráňou okrúhle koláče. Vajíčka gúľali po lúkach a takto privolávali jar.

 

omne vivum ex ovo
všetko živé pochádza z vajca
výrok a teória lekára Harveya)

V nasledujúcej časti Vám chceme predstaviť veľmi inšpiratívne a kreatívne výtvarné spracovanie vajca – respektíve jeho škrupiny. Autormi sú pedagógovia a študenti Strednej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Pracujú s tradičnými aj netypickými materiálmi. Vajíčka slúžia v niektorých prípadoch len ako východiskový korpus.

S týmito dielkami sa každoročne zapájali do súťaže organizovanej Fondom Venture. Súťaž o dizajnovú kraslicu ktorú organizovala v spolupráci s internetovým časopisom femme.sk. 

Súťaž ex ovo je určená profesionálnym dizajnérom, výtvarníkom a študentom škôl s výtvarným zameraním. Do vyhodnotenia môžu byť zaradené dizajnové kraslice vytvorené výlučne z tradičného slepačieho, kačacieho alebo husacieho vajíčka.
Posledné dva roky súťaž nebola vyhlásená. Škola ale naďalej organizuje školské kolo. Veľmi zaujímavá téma poskytuje tvorivý priestor pre nové nekonvenčné nápady. 

 

ZDROJE:

Ďakujeme autorom za zapožičanie kraslíc:
Vlaste Mosorovej z Oščadnice, Márii Vaňovcovej z Čadce, Milanovi Palčiskovi z Kysuckého Nového Mesta, Danke Perďochovej z Olešnej, Terézii Oravcovej z Čadce, Eve Šuškovej z Čadce, Slávke Zelníkovej z Čadce, Daniele Baligovej z Klokočova Hlavíc

Adam Pranda – Elena Prandová: Slovenské Kraslice, Osveta, Martin 1994

Práce pedagógov a študentov boli zverejnené so súhlasom školy. Všetky práce a mnoho ďalších si môžete pozrieť na facebookových sránkach školy: 

https://www.facebook.com/pg/SSUSkolaZA/photos/?tab=album&album_id=290422321077799

http://www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/galerie-uluv/dizajn-studio-uluv/vystavy-v-dizajn-studiu-uluv-2012/ex-ovo/