Dňa 5. 3. 2020 zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, slávnostnú vernisáž výstavy regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc AMFO 2020. V rámci vernisáže, ktorá sa konala v DK Čadca, prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže. Všetky vystavené diela postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať v Žiline 2. 7. 2020.

ocenení fotografi AMFO 2020

 

 

Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 20 autorov z kysuckého regiónu s 94 fotografiami. Odborná porota v zložení: predsedníčka Mgr. Helena Šišková, ArtD., Radovan Stoklasa, Marián Hruška určila na postup do krajského kola 53 fotografií, ktoré si môžu záujemcovia o fotografiu pozrieť na výstave v Dome kultúry do 23. 3. 2020. Celý priebeh slávnostnej vernisáže spríjemnilo umelecké vystúpenie súrodencov Poništovcov.

Odborná porota sa rozhodla udeliť nasledovné ocenenia:

 1. I. skupina - autori do 16 rokov

Kategória farebná fotografia

 1. 1. miesto - Maroš Bulej (Socha)
 2. 2. miesto - Agáta Ducháčová (Barborka)
 3. 3. miesto - Eliška Moskáľová (Papraď)

Čestné uznanie - Agáta Ducháčová (Svetlo)

 1. II. skupina - autori do 21 rokov

Kategória čiernobiela fotografia

Čestné uznanie – Filip Mičunda (V jednoduchosti je krása)

Kategória farebná fotografia

1.miesto - Andrej Čarnecký (Gitarista)

 1. 2. miesto – Filip Mičunda (Zimný potok, Po daždi v lese)
 2. 3. miesto - Jakub Jarabica (Motýľ, Vôňa jari, Leto)

III. skupina - autori nad 21 rokov

Kategória čiernobiela fotografia

 1. 1. miesto: Jozef Tomáš (Svetelné impresie, Staré časy)
 2. 2. miesto: Margaréta Majáková (Na cigaretke, Spevácka radosť)

Čestné uznanie: Gabriel Horos (Ku svetlu, Vzkriesenie II),  Margaréta Majáková (Chliev), Dominika Zbončáková (Perspektíva)

Kategória Farebná fotografia

 1. 1. miesto: Margaréta Majáková (V indigových vodách, Nežná hanblivosť)
 2. 2. miesto Peter Húšťava (Starfish)
 3. 3. miesto: Miroslav Pavelek (Balkón s výhľadom, Domy pre peších, Mobilný obchod)

Čestné uznanie: Roman Špilák (Tichá krása za oblokom), Jozef Tomáš (Zrkadlenie 1, Zrkadlenie 2)

Kategória Cykly a seriály:

 1. 2. miesto: Marián Ligocký (Objatie zdarma II, Objatie zdarma IV, Objatie zdarma V)

Čestné uznanie: Margaréta Majáková (Papraďová skrývačka 2, Papraďová skrývačka 3, Papraďová skrývačka 4)

Všetkým víťazom a postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole, ktorého vernisáž bude dňa 2. júla 2020 vo Foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Ľubica Ligocká

manažérka pre výtvarníctvo, fotografiu a film

KKS v Čadci