Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje regionálnu postupovú súťaž pre neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc AMFO 2020. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým, nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Súťaží sa v troch vekových kategóriách – autori do 16 rokov, autori do 21 rokov a autori nad 21 rokov. Uzávierka súťaže je 7. 2. 2020, vernisáž výstavy 5. 3. 2020 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Čadci. Bližšie informácie nájdete v propozíciách na www.kulturnekysuce.sk, na facebooku KKS v Čadci, alebo na t. č. 041/433 12 50.

 

AMFO 2020

 

Propozície: AMFO_2020.pdf