V roku 2019 realizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, projekt s názvom NAŠE KYSUCE, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt tvorila séria záujmovo-vzdelávacích aktivít pre žiakov základných škôl Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Staškov a Turzovka. Zámerom realizácie projektu bolo ponúknuť kysuckým deťom námet na kvalitnú formu trávenia voľného času a zároveň pomocou inšpiratívnych a atraktívnych edukačných aktivít rozšíriť poznatky o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve – o ľudových zvykoch, tradíciách, histórii a rozvíjať ich manuálne zručnosti a umelecké cítenie. Hlavné aktivity projektu niesli názvy - Spoznajme kysucké povesti, Návraty a Remeslo srdcom.

1b Žiaci ZŠ Kysucký Lieskovec s historikom

SPOZNAJME KYSUCKÉ POVESTI bola odborná prednáška spojená s besedou na tému kysuckých povestí, počas ktorej odborníčka v oblasti nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD. oboznámila žiakov s faktami o postavách a udalostiach spojených s obcami a miestami nášho regiónu. Detskí poslucháči následne vybranou výtvarnou technikou zobrazili postavy alebo udalosti, ktoré ich najviac oslovili. Množstvo kvalitných a veľmi zaujímavých výtvarných prác sme vystavovali v dvoch etapách počas výstavy „Povesti našimi očami“, ktorú sme pre verejnosť pripravili v Kysuckej knižnici v Čadci.
Po zaujímavostiach z histórie Kysúc pátrali deti s historikom a autorom publikácií o histórii PhDr. Mariánom Liščákom, PhD. v rámci aktivity NÁVRATY. O tom, čo sa z histórie Kysúc a svojich rodných obcí a miest dozvedeli a čo ich z historických faktov o Kysuciach najviac zaujalo, presvedčili verejnosť svojimi výtvarnými prácami, na ktorých zachytili udalosť, osobnosť či stavbu z histórie. Výtvarné diela žiakov boli predmetom dvoch výstav s názvom „Môj pohľad do histórie“.
Historický význam niektorých ľudových remesiel na Kysuciach priblížili žiakom v rámci aktivity REMESLO SRDCOM naši kysuckí remeselníci: umelecký rezbár Marián Zborovančík, drotár Milan Palčisko, zdobenie kraslíc a vianočných ozdôb Eva Šušková, medovnikárka Júlia Masnicová, ručné práce /vyšívanie/ Erika Šuranská. Predviedli im ukážky svojej umeleckej tvorby a učili ich základné techniky. Postupne sme sa na jednotlivých školách venovali pleteniu korbáčov, zdobeniu kraslíc, drotárstvu, výšivkám, zdobeniu medovníkov, rezbárstvu a maľovaniu vianočných ozdôb. Deti počas stretnutí s remeselníkmi usilovne nacvičovali jednoduché techniky a postup tvorby, pričom si vlastnoručne vytvorili vlastné remeselné výrobky. Vybrané žiacke remeselné diela boli vystavené v Kysuckej knižnici na výstave nazvanej „Tvorivé ruky“.

V rámci projektu NAŠE KYSUCE sme uskutočnili 8 vzdelávacích stretnutí s odbornými lektormi, 4 tvorivé dielne s remeselníkmi, 4 výtvarné a 1 remeselnú výstavu žiackych prác. Celkom sa do projektu zapojilo 329 detí zo 4 základných škôl. Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia.
Ďakujeme našim odborným lektorom, remeselníkom, vedeniu zúčastnených škôl a Kysuckej knižnici v Čadci za spoluprácu pri realizácii tohto projektu. Veríme, že v budúcnosti sa stretneme s ďalšími žiakmi pri podobných vzdelávacích aktivitách.

Mgr. Jana Balážová
odborná manažérka
KKS v Čadci