Dobrý deň, milí priatelia,

srdečne vás pozývame na 22. ročník Rozprávačského Lodna- celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov.

Všetky informácie k aktuálnemu ročníku nájdete v prílohách tohto mailu.

Bude nám cťou privítať vás osobne.

Rozprávačské Lodno 2019 1

22. ROZPRÁVAČSKÉ LODNO 2019
KKS v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Lodno pripravujú v dňoch 28. – 29. septembra 2019 v Kultúrnom dome v Lodne už XXII. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov pod názvom ROZPRÁVAČSKÉ LODNO 2019.
História spomínanej národnej prehliadky siaha do r. 1997 a koná sa práve v obci Lodno, kde žili aj jej hlavní zakladatelia – významné osobnosti Martin Kolembus – básnik, horár, poľovník, rezbár a cukrár, ktorý už nie je medzi nami od r. 2010 a Dušan Mikolaj – spisovateľ, redaktor, publicista.
Poslaním súťaže je odborne, spolupatrične, metodicky i dokumentačne podporovať, rozvíjať, zaznamenávať a uchovávať estetické čaro pôvodného rozprávačstva, uchovávať krásu, bohatstvo a pestrosť slovenskej reči a citlivo ju rozvíjať vo vlastnom ústnom podaní.
Do súťaže sa môžu prihlásiť len tí rozprávači, ktorí nie sú členmi spisovateľských organizácií a nie sú to ani profesionálni pracovníci v oblasti hovoreného slova. Súťažiaci môžu rozprávať v slovenskom jazyku, hovorovej reči alebo v nárečí, aby sa im umožnilo čo najlepšie prejaviť svoje rozprávačské schopnosti. Na prehliadku sa súťažne prihlasujú v hojnom počte rozprávači z rôznych miest a obcí Slovenska, napr.: Gajary, Spišská Nová Ves, Pezinok, Považská Bystrica, Košice, Čaňa, Viničné, Šurany, Martin, Zohor, Domaňovce, Spišský Hrušov, Spišská Nová Ves, Žilina, Ochodnica, Oščadnica, Lodno atď. V ostatných ročníkoch sa prichádzajú pohostinne predstaviť aj detskí rozprávači, čo je veľmi potešiteľné. Do 22. ročníka sa prihlásilo spolu 34 rozprávačov. Jednotlivé výkony hodnotí odborná porota, v ktorej pracujú mnohé významné osobnosti - etnológovia, folkloristi, spisovatelia atď. Príbehy sú v prevažnej miere skutočné zo života, či už prežité alebo odpočúvané od starých rodičov, či prarodičov.
Prehliadka je rozdelená do dvoch dní. V sobotu v popoludňajších hodinách sa pred odbornou porotou predstavia všetci zúčastnení rozprávači, z ktorých porota vyberie a ocení tých najlepších a tých si verejnosť vypočuje v nedeľňajšom galaprograme pod názvom ČO SA V LODNE ŠUŠKÁ...
Počas galaprogramu budú jednotlivé rozprávačské vystúpenia najlepších rozprávačov striedať hudobné a spevácke vstupy Zbojníkov z Lupežova z Vysokej nad Kysucou, rozprávačka Ozefa Omáčkech z Krakovian a na scéne nebude chýbať ani domáci Detský folklórny súbor Lodňanček.
Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
Partnerom podujatia je Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, ktorá udeľuje CENU – POCTA MARTINA KOLEMBUSA.
Mediálnymi partnermi 22. Rozprávačského Lodna sú: RTVS, Rádio Regina Banská Bystrica, TV RAJ, KTV, Rádio Frontinus, Rádio Pohoda, regionálne týždenníky Kysuce a Kysucké Noviny.

KKS v Čadci