Srdečne Vás pozývame na výstavu tvorby Radovana Ladomerského zo Šamorína „PORTRÉTY“, ktoré pre všetkých návštevníkov Kysuckej knižnice v Čadci a milovníkov výtvarného umenia pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Tvorbu Radovana Ladomerského charakterizuje postmoderné cítenie. Maľuje v duchu Andyho Warhola svojráznu tvorbu pop-artistických, najčastejšie monochromátových portrétov. Portréty maľuje najčastejšie suchým pastelom a akrylovými farbami, monochromaticky, s odstupňovaním čiernej farby na bielom plátne alebo papieri. Pomocou tých plôch v našom oku sa vytvorí podobizeň portrétovaného a často máme dojem, že z dvojrozmeru plátna vystupuje tretí rozmer. O tieto podobizne významných osobností, ale aj bežných ľudí je veľký záujem, lebo na týchto portrétoch sa Ladomerskému darí zachytiť a odhaliť podstatu portrétovaného.
Výstavu si môžete pozrieť v hale Kysuckej knižnice v Čadci v termíne od 3. – 28. 4. 2019.

Pozvánka page 0001

 

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci