Srdečne Vás pozývame na zhliadnutie výstavy fotografií z uplynulých ročníkov súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ktorú sme pre záujemcov pripravili pri príležitosti 65. ročníka tejto súťaže vo vstupných priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci.

Plagát page 001

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, je každoročným organizátorom súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy na obvodnej a okresnej úrovni, ktorá nesie názov po slovenskom literárnom velikánovi P. O. Hviezdoslavovi – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V tomto roku sa koná už 65. ročník spomínanej súťaže.
Do súťaže sa zapájajú jednotlivci všetkých vekových kategórií ako aj detské recitačné kolektívy. Podnázov súťaže pre jednotlivcov je KRÁSA SLOVA, podtitul súťaže pre recitačné kolektívy je SLOVÁ, HRA A MY.
Obvodné kolá prebiehajú v Čadci, Turzovke a Krásne nad Kysucou, kde súťažia recitátori zo spádových oblastí týchto miest a okolitých obcí a víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa koná v Čadci. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci organizuje okresné kolo pre stredoškolskú mládež tejto súťaže aj v Kysuckom Novom Meste.
KKS v Čadci tiež každoročne organizuje seminár pre pedagógov základných a stredných škôl, ktorí sa venujú príprave recitátorov a bývajú tiež členmi odborných porôt na jednotlivých úrovniach súťaže.