CINEAMA pozvánka 0012


Neprofesionálni filmári regiónu Kysúc sa môžu aj tento rok prihlásiť do postupovej súťaže neprofesionálnych filmárov CINEAMA 2019, ktorú organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž je postupová a má 3 stupne. Koná sa na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni. Základným stupňom súťaže je regionálne kolo, odkiaľ môžu diela postúpiť do krajského kola a následne do celoštátneho. Súťaž je určená ako deťom, tak i mládeži a dospelým a nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Do súťaže sa autori prihlasujú do vekových skupín a jednotlivých kategórií. Prihlasovanie do súťaže prebieha elektronicky na: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/ v sekcii „Chcem sa prihlásiť“. Uzávierka súťaže je 9. 3. 2019. Vyhodnotenie súťaže a premietanie filmov bude v piatok 15. 3. 2019 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci. Bližšie informácie nájdete v propozíciách na: http://www.kulturnekysuce.sk/propozicie-a-prihlasky a na t. č.: 041/433 15 50.
Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo, foto, film
KKS v Čadci

Propozície vo worde si môžete stiahnuť tu: Propozície_-_CINEAMA_-_región.docx

Propozície v pdf si môžete stiahnuť tu: Propozície_-_CINEAMA_-_región.pdf