Vážení priatelia, divadelníci,

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, začalo s prípravami 52. ročníka národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby pod názvom PALÁRIKOVA RAKOVÁ.

52. PR

Bližšie informácie pre záujemcov o zapojenie sa do súťaže prinášame v priložených PROPOZÍCIÁCH.

Všetky ostatné informácie budeme priebežne zverejňovať na našej webovej stránke: www.kulturnekysuce.sk a fb KKS v Čadci.

Tešíme sa na Vás!

 

KKS v Čadci