Pri melódii našich kysuckých ľudových piesní pookreje nejedno srdce. Udialo sa tak aj vo štvrtok 10. 10. 2019 v Centre sociálnych služieb Žarec, v priestoroch ktorého Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, obidve organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo 2. ročník detskej regionálnej súťaže v speve kysuckých ľudových piesní s názvom SPIEVANKY, SPIEVANKY.
Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia, ktorý projekt podporil z verejných zdrojov.
V úvode súťažiacich a všetkých prítomných pozdravila riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková a zástupkyňa riaditeľky Centra sociálnych služieb Žarec Janka Marečková. Hovoreným slovom podujatie sprevádzala Katarína Borisová. Do hľadiska prišli mladých súťažiacich podporiť seniori z Čadce.

Spievankyspievanky 219

Malí folkloristi sa súťažne prezentovali v dvoch kategóriách – Spevácke skupiny a Sólisti speváci, spevácke DUÁ, ktorá bola podľa veku rozdelená na dve skupiny a to do 10 a do 15 rokov.
Niekoľko desiatok súťažiacich kysuckých detí hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka – speváčka ľudových piesní, pedagogička, rodáčka z Turzovky Helena Zahradníková a členovia poroty: pedagogička a vedúca ŽFSk Turzovanka Helena Fulierová z Turzovky a pedagóg a hudobník Roman Capek zo Skalitého. O láske ku kysuckej ľudovej piesni našich malých veľkých folkloristov svedčí úroveň súťaže, ktorá bola natoľko vysoká, že odborná hodnotiaca porota všetky súťažné vystúpenia zaradila do zlatého a strieborného pásma. V zlatom pásme boli udelené tým najlepším spevákom 1., 2. a 3. miesto.
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci vyslovuje poďakovanie všetkým súťažiacim, rodičom, pedagógom, vedúcim detských folklórnych kolektívov, ktorí detičkám vštepujú lásku k našim tradíciám a ľudovým piesňam, odborným porotcom a partnerom podujatia. Zároveň sa chceme poďakovať divákom - seniorom, ktorí svojou prítomnosťou podporili toto výnimočné podujatie a pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším im želáme pokojné prežitie jesene života, naplnené veselými a radostnými chvíľami, akými boli napr. aj tie „spievankové“.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia s ľudovými piesňami - najmä tými kysuckými.

Mgr. Jana Balážová
KKS v Čadci

 

Výsledková listina:

SÓLISTI SPEVÁCI, SPEVÁCKE DUÁ – DETI DO 10 ROKOV

Zlaté pásmo 1. miesto: Sofia Králiková, Stará Bystrica
Zlaté pásmo 2. miesto: Natália Greňová, Zákopčie
Zlaté pásmo 3. miesto: DUO Stanko a Alžbetka Kovaličková, Raková
                                      Elka Mičundová, Kysucké Nové Mesto
Strieborné pásmo: Magdaléna Moravčíková, Vysoká nad Kysucou
                              Samuel Kubačák, Vysoká nad Kysucou
                              DUO Karolínka Šušková a Margarétka Hrabovská, Raková
                              Sárka Kobzáková, Raková
                              Simona Raczová, Raková
                              Alica Dolečková, Raková
                              Patrik Franek, Zákopčie
                              Anetka Klobučníková, Kysucké Nové Mesto

 

SÓLISTI SPEVÁCI, SPEVÁCKE DUÁ – DETI DO 15 ROKOV

Zlaté pásmo 1. miesto: Peter Šurlák, Makov
Zlaté pásmo 2. miesto: Denisa Mlkvíková, Vyšný Kelčov
Zlaté pásmo 3. miesto: Radoslava Kotrčová, Kysucké Nové Mesto
Strieborné pásmo: Kristína Gilániová, Raková
                              Lucia Pastorková, Zákopčie
                              Dominika Maršová, Makov
                              Irena Moravčíková, Makov

 

SPEVÁCKE SKUPINY

Zlaté pásmo 1. miesto: Spevulienky, ZŠ Lodno
Zlaté pásmo 2. miesto: DFS Púpavienky, Raková
Strieborné pásmo: 4. A CZŠ Jána Palárika, Raková
                              Vajčovské spievanky, CVČ Kysucké Nové Mesto

                                                                                                             KKS v Čadci

Fotografie: Jarmila Janiková