O tom, že folklór na Kysuciach má hlboké korene, niet pochýb. Tomuto krásnemu dedičstvu našich otcov sa venuje stále viac a viac ľudí. Veľkým potešením je zistenie, že okrem dospelých folklórnych zoskupení fungujú u nás aj detské folklórne kolektívy a ich počet sa neustále zvyšuje. Dňa 21. septembra 2018 sa Dom kultúry v Krásne nad Kysucou zaplnil deťmi, ktoré si ctia naše tradície a našli zaľúbenie v speve kysuckých ľudových piesní.

SPIEVANKY, SPIEVANKY - tento názov nesie nová detská regionálna súťaž v speve kysuckých ľudových piesní, ktorej 1. ročník pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

SPIEVANKY SPIEVANKY súťažiac 14i

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnerom podujatia bolo Mesto Krásno nad Kysucou.
Súťaž otvorila riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková a súťažiacich privítal primátor Mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa. Hovoreným slovom podujatie sprevádzala Katarína Borisová. Mladých súťažiacich prišli do hľadiska podporiť deti zo ZŠ Krásno nad Kysucou.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Prvá - Sólisti speváci, spevácke DUÁ, bola rozdelená na dve skupiny podľa veku a to deti do 10 a deti do 15 rokov. Druhú súťažnú kategóriu tvorili Spevácke skupiny.
Všetkých súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení – predsedníčka Helena Zahradníková zo Žiliny a členovia Helena Fulierová z Turzovky a Roman Capek zo Skalitého. Úroveň súťaže bola natoľko vysoká, že sa odborná porota rozhodla udeliť zlaté a strieborné pásma, bronzové nie. V zlatom pásme porota udelila tým najlepším spevákom 1., 2. a 3. miesto a tiež jednu mimoriadnu cenu – Cenu odbornej poroty. Celkovo sa do súťaže zapojilo 19 súťažiacich v kategórii Sólisti speváci, spevácke duá a 4 v kategórii Spevácke skupiny.
Pri príležitosti vzácneho životného jubilea pani Helenky Zahradníkovej- významnej a vzácnej osobnosti nášho kultúrneho sveta, jej Silvia Petreková odovzdala Blahoprajný list, poďakovala jej za neoceniteľný prínos a do ďalších rokoch popriala veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti z ďalších aktivít.
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci ďakuje všetkým účinkujúcim, rodičom, pedagógom, vedúcim detských folklórnych kolektívov, porotcom, partnerom a divákom, ktorí svojou prítomnosťou podporili naše nové podujatie - SPIEVANKY, SPIEVANKY. Veríme, že sa opäť o rok stretneme, aby sme si spoločne zaspievali piesne a strávili príjemné chvíle v kruhu ľudí, ktorí nezabúdajú na svoje korene.

Mgr. Iveta Buková Štětinová
manažér pre folklór a ľudové remeslo
KKS v Čadci

 

Výsledková listina:
SÓLISTI SPEVÁCI, SPEVÁCKE DUÁ – DETI DO 10 ROKOV
Strieborné pásmo:
- Patrik Franek, Zákopčie
- Chiara Mária Padychová, Čadca
- Sára Šurabová, Horný Vadičov
Zlaté pásmo:
- Natália Moravčíková, Makov
- Júlia Maďariová, Turzovka
- Rebeka Molnárová, Horný Vadičov
- Lucia Pastorková, Zákopčie
- Peter Zajac, Horný Vadičov
Zlaté pásmo 1. miesto – Ela Mičundová, Kysucké Nové Mesto
Zlaté pásmo 2. miesto – Sofia Králiková, Stará Bystrica
Zlaté pásmo 3. miesto – Erik Marek, Krásno nad Kysucou

SÓLISTI SPEVÁCI, SPEVÁCKE DUÁ – DETI DO 15 ROKOV
Strieborné pásmo:
- DUO Katarína Dávidiková a Daniela Hájniková, Horný Vadičov
- DUO Simona Mária Halvoníková a Alžbeta Fojtíková, Zborov nad Bystricou
Zlaté pásmo:
- Tamara Dybalová, Makov
- Miloš Poništ, Radôstka
Zlaté pásmo 1. miesto – DUO Radko a Mária Záhumenskí, Turzovka
Zlaté pásmo 2. miesto – Denisa Mlkvíková, Makov
Zlaté pásmo 3. miesto – Dominika Maršová, Makov
Cena odbornej poroty – DUO Kristína Zbončáková a Naďa Podmanická, Zborov nad Bystricou

SPEVÁCKE SKUPINY
Strieborné pásmo:
Dievčenská spevácka skupina DFS Drevárik, Krásno nad Kysucou
Vajčovské spievanky, Horný Vadičov
Zlaté pásmo 1. miesto – Dievčenská spevácka skupina Bukovinka, Turzovka
Zlaté pásmo 2. miesto – Dievčenská spevácka skupina FS Makovníček, Makov

KKS v Čadci

Foto: Jarmila Janíková