Vo štvrtok 22. marca 2018 sa divadelná sála v Dome kultúry v Čadci rozozvučala ľudovým spevom a hudbou v podaní talentovaných detí z nášho regiónu. Mladí nadšenci folklóru prišli na regionálnu postupovú súťaž a prehliadku hudobného folklóru detí – SLÁVICI KYSÚC, aby zabojovali o postup na krajskú súťaž KUBÍNSKE SPIEVANKY, ktorá sa bude konať dňa 29. apríla v Dolnom Kubíne.
Podujatie s dvojročnou periodicitou pripravuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Niekoľko desiatok detí si zmeralo svoje sily v troch súťažných kategóriách: detské spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Súťaž hodnotila odborná porota pod vedením Zuzany Zuzčákovej Gacíkovej.
Podujatie svojím príhovorom otvorila riaditeľka KKS v Čadci Silvia Petreková a popriala všetkým súťažiacim veľa šťastia a úspechov. Celým predpoludním hovoreným slovom divákov sprevádzala moderátorka Katarína Borisová.
VÝSLEDKY:
V súťažnej kategórii detské spevácke skupiny získala Diplom a Zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž Spevácka skupina FS Makovníček z Makova. V kategórii sólisti speváci postúpila na krajskú súťaž Štefánia Kubincová z Makova a v kategórii inštrumentalisti bude náš región reprezentovať na krajskej súťaži Mária Záhumenská z Turzovky.
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci ďakuje všetkým súťažiacim za krásny umelecký zážitok a postupujúcim praje úspešné reprezentovanie kysuckého regiónu na krajskej súťažnej prehliadke detského hudobného folklóru KUBÍNSKE SPIEVANKY v Dolnom Kubíne.

Mgr. Iveta Buková Štětinová
manažér pre folklór a ľudové remeslo
KKS v Čadci

SLAVICI KYSUC spolocna fotografia